LÜTFEN FORMU DOLDURUNUZ

GENEL BİLGİLER
 
Ad, Soyad:
 
Temsil Ettiğiniz Firma/Kuruluş
 
 
Telefon
 
Cep Telefonu
 
E Posta
 
Web Sitesi
 
Finlandiya ile İş Yapıyor musunuz?

 

 
Finlandiya ile Mevcut Ticari ve Ekonomik İlişkileriniz
 

Finlandiya’daki Faaliyetleriniz

(Finlandiya’da kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz?)

(Finlandiya’da çalışan sayınız, Finlandiya’da yaklaşık yıllık cironuz, vb. bilgiler)

 
Firmanızın/Kuruluşunuz üyesi firmaların veya genel olarak Türk firmaların Finlandiya’da faaliyetleri sırasında karşılaştığı sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileriniz
 
Türkiye-Finlandiya ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iki ülke kamu ve özel sektör kuruluşlarının alması gereken önlemler ve gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlere ilişkin önerileriniz
 
Finlandiya’da mevcut faaliyetleriniz yok ise, yapmak istediğiniz işler ile ilgili bilgi veriniz