Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Diğer Çalışmalar

1. TOBB’un Penceresinden Rakamlarla 2011 Türkiyesi


2011 yılında ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda öncü göstergelerine yönelik yorumlara yer verilmeksizin, 10 adet tablo ve 20 adet grafikten oluşan görsel ve kullanıcılarımızın rakam algısına dayalı olarak hizmet vermek üzere “TOBB’un Penceresinden Rakamlarla 2011 Türkiyesi” adı altında, basılı ve elektronik ortamda hizmete sunulan bir yayındır.


“TOBB’un Penceresinden Rakamlarla 2011 Türkiyesi” yayınına erişim için lütfen tıklayınız (swf formundadır).

 

2. Sorularla TOBB

 

“Sorularla TOBB” yayınımızda, Birliğimiz tarafından yürütülmekte olan çalışmalar ulusal ve uluslararası boyutta kapsamlı bir biçimde açıklanmaya, kullanıcılarımızın Birliğimiz hakkında merak edebileceklerini tahmin ettiğimiz konulara sorularla açıklık getirilmeye çalışılmıştır


"Sorularla TOBB" yayınına erişim için lütfen tıklayınız. (pdf formundadır)


3. Sorularla Örnekleme, Araştırma ve Veri Derleme


Günümüzde, ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarının değişmesine koşut olarak bilgi ihtiyacının karşılanmasında güncel ve güvenilir verilere duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu nedenle veri derleme, analiz etme, istatistik üretme ve bunları yayımlama konularında teknoloji, araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlardaki ilerlemeleri de yakından izlemek, elde edilen istatistiklerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak önemlidir. Bilimsel bilgi üretilmesinin yanında yazılı ve görsel medyada yer alan bazı haberleri ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilmek için örnekleme, araştırma ve veri derleme alanlarındaki terminoloji konusunda temel düzeydeki tanımlara hakim olma, yapılan yorumlarda tutarlılık sağlayacaktır.

Bu değerlendirmeden hareketle kullanıcılarımızın örnekleme, araştırma ve veri derleme konularında merak edebileceklerini tahmin ettiğimiz konulara açıklık getirebilmek amacıyla “Sorularla Örnekleme, Araştırma ve Veri Derleme” yayını hazırlanmıştır.

"Sorularla Örnekleme, Araştırma ve Veri Derleme" yayınına erişim için lütfen tıklayınız (swf  formundadır).


Kitabı PDF formatında indirmek için tıklayınız.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA