Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulmuş olan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak, yazılım ürünlerine yerli malı belgesi düzenlenmesi için hazırlanan “Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları” yürürlüğe girmiştir.

 

Yazılımın yerlilik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı konusundaki tespit, Birliğimiz bünyesinde oluşturulacak olan (TOBB, TESK, TÜBİTAK, TSE, SSM, BTK ve Üniversiteden oluşan) Yazılım Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır.

 

Aşağıda verilen Uygulama Esasları ile eklerinden, firmalar tarafından hazırlanacak olan belgeler (Ek1, Ek2 ve Ek3’deki belgeler) odalarımız tarafından kağıt üzerinde incelenecek, eksik belge yok ise Birliğimize gönderilecek, Birliğimizdeki yazılım uzmanlarınca incelenip hazırlanan “Ek4-Ön İnceleme Raporu” Komisyona sunulacak, inceleme olumlu sonuçlanırsa ilgili odaya sonuç bildirilecek ve odalarımız tarafından Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Formu (Ek6) doldurulup onaylanarak talep sahibi firmaya belgesi verilecektir.
Bu işlemler için Birliğimizce belge başına 500,-TL alınacaktır.

 

Hesap Adı : TOBB-Yerli Malı Belgesi
Hesap numarası :4201-1186603
IBAN NO : TR92 0006400000142011186603 

 

1) Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Uygulama Esasları

2) Yazılım Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek1)

3) Yazılım Teknik Tanım Formu (Ek2)

4) Taahhütname (Ek3)

5) Ön İnceleme Raporu (Ek4)

6) Yazılım Değerlendirme Tutanağı (Ek5)

7) (TOBB)Yazılım Yerli Malı Belgesi Standart Formu (Ek6)

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA