Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ana Sayfa

GÖREV TANIMI


Stratejik Planlama ve Koordinasyon Direktörlüğü, TOBB Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışarak, Birimler arasında ve/veya diğer kurumlarla etkin koordinasyon içinde, TOBB Başkanlık faaliyetlerinin planlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek, Kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri oluşturmak ve geliştirmek ile sorumludur.


FAALİYETLERİ


• Kurumun belirlenmiş olan vizyonu ve misyonu çerçevesinde,  kurumun iletişimini planlamak ve izlemek,

• Gerçekleştirilecek programlarda başarıya ulaşmak için en etkin yolların belirlenmesi amacıyla, birim çalışmalarını koordine etmek, üzerinde çalışılması gereken alanları analiz ederek belirlemek ve bu alanlarla ilgili çalışmaları oluşturmak,

• TOBB kapsamında belirlenen iş süreçlerinin işleyişini kontrol etmek ve Kurumun yol haritasının saptanması sürecinde; aktivitelerin oluşturulmasını, izlenmesini, değerlendirilmesini ve ilgili birimlerle koordine edilmesini sağlamak,

• Başkanlık danışmanları ile bilirlikte, Birlik Başkanı’nın programına ve çalışmalarına ilişkin stratejileri geliştirmek, Başkan’ın kurum içi, kamu, bölgesel, ulusal ve uluslararası iletişimini planlamak,

• Düzenlenen organizasyonları, görüşmeleri,  toplantıları ve etkinlikleri planlamak, izlemek, değerlendirmek; ayrıca Birimlerin yürüttüğü profesyonel ve sosyal boyutlu çalışmaları takip etmek ve gerekli durumlarda çalışmalar yaparak rapor etmek,

• Kurumu ve camiayı ilgilendiren konularda, ülke içindeki ve uluslararası arenadaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve sunmak,

• TOBB Başkanlığı, Birimleri ve İştirakleri arasında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki paydaş kurumlarla çalışmaların eşgüdümlü olarak yürütülmesini sağlamak,

• Mevcut projeleri geliştirmek, takip etmek, sağlıklı ve güncel verilerden üretilmiş bilgileri kullanarak projeleri değerlendirmek,

• Gerçekleştirilen toplantılarda gündeme gelen konuların ve görevlendirmelerin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak,

• Birlik Genel Sekreterinin bilgisi dahilinde, ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmalar yürütmek,

• Birlik Başkanı’nın yurtiçi ve yurtdışı ziyaretleri, toplantılar ile ilgili faaliyetlerin ve programların planlanmasını koordine etmek, bilgi ve konuşma notlarını incelemek, buna bağlı olarak görüş ve önerileri sunmak,

• Özel Kalem Müdürlüğü ile yakın diyalog içinde bulunarak, Birlik Başkanının programının düzenlenmesine katkıda bulunmak,


Birim İletişim Bilgileri:

Tel:  +90 312 218 25 56 - 57
Fax: +90 312 218 25 58
E-mail: spkd@tobb.org.tr

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA