GENEL BİLGİ

SİGORTA  EKSPERİ KİMDİR?
Sigorta eksperi, sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişidir.

Sigorta eksperlerinin faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından, eksperlerin mesleki faaliyetleri disiplin mevzuatı kapsamında denetlenir. Bu çerçevede, sigorta eksperlerine ilişkin şikayetlerinizi   TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA adresine posta ya da kargo yoluyla, sigortacilik@tobb.org.tr adresine ise, e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Ülkemizde faaliyet gösteren Sigorta Eksperleri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

SİGORTA EKSPERİ HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİR
Sigorta eksperi, aşağıdaki eksperlik branşlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca, değer kaybı tespiti, menkul ve gayrimenkul değerleme hizmeti, adli bilirkişilik gibi eksperlik mesleği ile bağdaşan diğer faaliyetleri de yürüten sigorta eksperleri, ilgili mevzuat uyarınca meslekleri ile bağdaşmayacak işlerle iştigal edemezler.

Eksperlik Branşları:
- Kara araçları
- Hava, Deniz ve Demiryolu Araçları
- Mühendislik
- Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat
- Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık
- Kredi ve Finans, Emniyeti Suistimal, Hukuksal Koruma ve Destek
- Tarım ve Hayvan Hayat
- Sağlık, Hastalık ve Ferdi Kaza

SİGORTA EKSPERİ NASIL ATANIR?
Sigorta  Eksperleri  “Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği” çerçevesinde  atanır.

Sigortacı, sigortalı  veya sigorta ettiren  ya da sigorta  sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından her aşamada; doğrudan ilgili eksperle irtibata geçerek ya da Sigorta Bilgi ve  Gözettim Merkezi (SBM)  üzerinden eksper  atanabilir.

İl bazında eksper bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Motorlu Araç Sigortalarından (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası) kaynaklanan taleplerle ilgili olarak sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişiler, SBM  Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden eksper ataması yapabilir.

SBM üzerinden eksper atamak için lütfen tıklayınız.

SBM üzerinden eksper atama hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.

EKSPER  ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği uyarınca;

  • Motorlu araç sigortalarında ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmamak üzere taraflar arasından serbestçe belirlenir.
  • Sigorta şirketleri tarafından atanan sigorta eksperlerinin ücreti, ilgili sigorta şirketi tarafından ödenir.
  • Sigortacı, sigortalı  veya sigorta ettiren  ya da sigorta  sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanan eksperin ücreti, atamayı yapan tarafça ödenir.
  • Sigorta Şirketi tarafından süresi içinde (ihbardan itibaren en fazla 1 iş günü) eksper atanmaması halinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atanan eksperin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir.
  • Sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atanan eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigorta şirketi tarafından itiraz edilebilir. İtiraz süresi, eksper  raporunun EKSİST’e girişine ilişkin olarak muhataba yapılan bildirimle başlar. İtiraz halinde, sigorta şirketi tarafından atanan eksperinin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir.
  • Hakem eksperin ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesine göre atamayı talep eden tarafça ödenir.

Taban ekspertiz ücret tarifelerine ulaşmak için lütfen tıklayınız


TANITIM FİLMİ

TANITIM FİLMİ

Sigorta eksperi, hasarın tespitinde tarafsız ve bağımsızdır.
Taraflara eşit mesafede durur, eksper sayesinde hak yerini bulur.
İhtiyaç anında sigorta eksperinizi seçebileceğinizi biliyor muydunuz?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği


RADYO SPOTU

RADYO SPOTU

Gün olur sigortaladığımız değerlerin tazminatını almanın zamanı gelir.
Sigorta eksperi, hasarın tespitinde tarafsız ve bağımsızdır.
Taraflara eşit mesafede durur, eksper sayesinde hak yerini bulur.
İhtiyaç anında sigorta eksperinizi seçebileceğinizi biliyor muydunuz?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği


İLETİŞİM

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA
Tel: Tel:+90 (312) 218 22 84 - 85 - 86 - 87 - 88 (PBX) Faks: +90 (312) 218 22 44
Web: www.sigortaeksperi.org.tr
E Posta: sigortacilik@tobb.org.tr