Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hakkımızda

HAKKIMIZDA
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği değişen profili ve çağdaş vizyonu ile sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen saygın bir kuruluşu olduğunu pek çok vesile ile kanıtlamış bir örgüttür. Birliğimiz, toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş dünyasının menfaatlerinin uluslararası düzeyde dile getirilmesi yanında, Türk girişimcisinin uluslararası pazarlara başarılı biçimde entegre olması yönünde birçok girişimde bulunmaktadır.

 

Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı, bu amaca yönelik olarak, yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektör kurumları ile işbirliği ve koordinasyon içinde muhtelif etkinliklerin gerçekleştirilmesine öncülük etmekte, güncel meseleleri takip ederek ve inisiyatif alarak özel sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerine süratle hizmet etmek için yoğun bir çalışma içinde bulunmaktadır.

 

TOBB küresel düzeyde politika belirleyici pek çok kuruluş ile sürekli temas halindedir. Bunlara örnek olarak BM,DTÖ, Dünya Bankası, IMF ve OECD verilebilir. Komşularımız ve ülkemiz için stratejik önem arzeden ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak, aktif bir çalışma ile ilk atılımları yaparak, Oda ve Borsalarımız ile işbirliği içinde, ilgili Türk ve yabancı kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri yürütmekte ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerle ilgili bilgilerin zamanında ve süratle camiamıza ulaştırılması yönünde etkin bir gayret göstermektedir.

 

Diğer taraftan, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ile yakın temas içinde bulunulmakta, yabancı ülkelerin Cumhurbaşkanları, Başbakanları, bakanları ile ülkemizi ziyaret eden heyetlerin katılımıyla, ülkemiz imkanlarının tanıtımında ve değerlendirilmesi amacıyla muhtelif etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

 

Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı, Oda ve Borsalarımız ile işbirliği halinde, Türk özel sektörünün 21. yüzyılın gereklerine uygun bir atılım içinde çalışmasına zemin hazırlamak ve ülkemizin refah ve kalkınmışlık düzeyine ulaşması için üzerine düşen görevlerin etkin bir şekilde yürütülmesini amaç edinmiştir.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA