Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kalite Yönetim Sistemi

egitim-kalitepolitikasi.jpgBirimimiz tüm Birlik personelinin aktif katılımı ve değerli katkıları ile Kalite Yönetim Sistemini yürütmektedir.

İlk kez 1998 yılında almaya hak kazanılan ISO 9001 Belgemiz son olarak, 3-4 Ocak 2013 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite bir Belgelendirme Kuruluşu olan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi denetçilerince yapılan “Belgelendirme Tetkiki” sonucunda üç yıl süre ile yenilenmiştir.

Bu kapsamda, tetkik öncesinde tüm birimlerde iç tetkik yapılmasının yanı sıra tüm Birlik personelinin gruplar halinde Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri alması sağlanmaktadır.

Kalite Politikası
Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiğimiz özel sektör camiasının menfaatlerini korumak, serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde özel sektörün iç ve dış pazarlarda rekabete açılmasını sağlamak, çağın teknolojisini yakalayarak sürdürülebilir bir sanayileşme politikası doğrultusunda özel sektörü ihracata dönük üretime yönlendirmek, hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet sağlayabilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA