Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ana Sayfa

BAŞLIKLARLA REEL SEKTÖR DAİRESİ

 

 • 81 İL’E 81 AKADEMİK DANIŞMAN PROJESİ
 • ARABULUCULUK
 • COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER
 • ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KOORDİNASYON KURULU
 • KAPASİTE RAPORLARI
 • KOBİ BİLGİ SİTESİ
 • KOSGEB İCRA KOMİTESİ
 • MESLEKİ EĞİTİM KURULU
 • ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
 • STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI-TSE İLE İLİŞKİLER
 • STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANLARI
 • TOBB TÜRKİYE’100 PROJESİ
 • YERLİ MALI BELGESİ
 • YET-MER MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ
 • YOİKK/YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA