Previous Page  7 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 68 Next Page
Page Background

5

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

www.tobb.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak

hayata geçirilen sektör meclisleri, kurulduğu 2006 yılından bugüne çok önemli çalışmalara

imza atmıştır.

2023 ihracat hedefleri doğrultusunda dünyanın onuncu büyük ekonomisi olma ve

500 milyar dolar ihracat gerçekleştirme hedefi olan ülkemizde orman ürünleri sektörünün

desteklenmesi ve önünün açılması bizler açısından önem arz etmektedir.

6 milyar TL yıllık üretim değerine ve 25-30 bin işletmede 150 bin civarında istihdam

kapasitesine ulaşan sektörümüz, özellikle yonga ve lif levhada 11,5 milyon m

3

’lük üretim

kapasitesi ile 9,1 milyon m

3

civarında levha üretmiştir. Lif levha (MDF) üretiminde Avrupa

ülkeleri arasında 1’inci, dünya ülkeleri arasında 3’üncü sıraya, yonga levha üretiminde

Avrupa’da 3’üncü ve dünyada 5’inci sıraya gelmiş durumdadır.

Türkiye Orman Ürünleri Sektör Meclisimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde

çalışarak sektör içerisindeki sorunları ele almaktadır. Lif levha ve yonga levha sektörünün

en önemli sorunu olan endüstriyel odun hammaddesinin fiyatını dünya ile rekabet edilebilir

seviyeye çıkabilmesi için yapısal ve yasal engellerin kaldırılması sektör açısından gereklidir.

Sektör üzerindeki ithalat baskısını ve fon yükünü kaldırabilmek için kamu ile iş birliğinde

bulunan sektörümüz Türkiye kerestecilik sektörünün ithalat yapmaktan kurtulup ihracat yapar

hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Orman Genel Müdürlüğümüzün orta vadede yapacağı plantasyon ormancılığı kesim

çalışmalarının kurumsallaşması gelecekte sektörümüzün önünü açacaktır.

ÖNSÖZ