Previous Page  8 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 68 Next Page
Page Background

6

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

www.tobb.org.tr

Odun hammaddesinin azami derecede iç kaynaklı olarak karşılanması tüm sektörün

arzusudur. Küçük birimler halinde ve dağınık olarak çalışan kerestecilik sektörü kendisine

uygun hammadde sağlayabildiğinde inanıyorum ki ithalatçı konumundan çıkarak ihracatçı

konumuna gelecektir. Bu konuma ulaşabilmek ve hammadde fiyatlarının uluslararası rekabet

koşulları seviyesine gelebilmesi için Orman Genel Müdürlüğü’nün sektör üzerinde yükleri

almasına bağlı olduğu kanaatindeyim.

Ortak malımız olan ve soluk alıp verdiğimiz ormanlarımıza bakmak Anayasa gereğince

devlet sorumluluğundadır. Bununla beraber, sektörümüz fırsat verildiği halde, sektör önündeki

engeller kalkarsa istihdam ve ihracat konusunda üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Hazırlamış olduğumuz bu raporunun yapılacak bütün çalışmalara ışık tutması

temennisiyle, ülkemiz ormancılığına faydalı olmasını dilerim.

Ayrıca, raporun hazırlanmasında Sektör Meclisimizde akademik danışman olarak görev

yapmakta olan Prof. Dr. Mustafa ALTUNOK’ un da çok önemli katkıları bulunmuştur. Meclis

olarak yapmış olduğu özverili çalışmalar nedeniyle kendisine teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Ahmet KAHRAMAN

Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Başkanı