Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Tasarım Envanteri Anketi

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin hazırladığı ve Kasım 2014’te yürürlüğe giren “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” Hedef 4, Faaliyet 1'de belirtilen "Türkiye'nin tasarım envanterinin hazırlanması" çalışması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütülmektedir.  Envanterin amacı, Türkiye’de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığını, endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerini, uzmanlık alanlarını ve gelir durumlarını araştırmaktır. Hazırlanacak envanter, devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyi'nde yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.


Bu doğrultuda;

  • Bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti alan üretim veya pazarlama firmalarına yönelik hazırlanmış anketi (http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=45 bağlantısına tıklayarak doldurmanız rica olunur.

  • Endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlerine yönelik hazırlanmış anketi (http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=43)  bağlantısına tıklayarak doldurmanız rica olunur.
  • Dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış anketi (http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=44) bağlantısına tıklayarak doldurmanız rica olunur.
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA