Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Arşiv

Sayfa İçeriği
 
05.04.2021 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
Eksper Atama Rehberi Videsou

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden araç Değer Kaybı Eksper Atama Rehberi hakkında, Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği tarafından hazırlanan “Eksper Atama Rehberi Videosu.​

10.03.2021 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
Sigorta Ekspertiz Raporlarının düzenlenmesi hakkında duyuru

Değerli Meslektaşımız, Malumlarınız olduğu üzere, Motorlu Araç Sigortalarında ekspertiz raporunun ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanması, hazırlanan raporların elektronik/mobil olarak imzalanması ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmesi gerekmektedir.​

14.01.2021 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
Sigorta Ekspertiz Raporlarının düzenlenmesi hakkında duyuru

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesinin onikinci fıkrasında;“Tüzel kişi sigorta eksperleri münhasıran sigorta eksperliği konusunda faaliyet göstermek zorundadır. Tüzel kişi sigorta eksperi ile iş yapılması durumunda, eksperlik işi tüzel kişiye verilir. Ancak, işi takip edecek olan sigorta eksperine tüzel kişi tarafından yetki belgesi düzenlenir. Ekspertiz raporunda şirket kaşesi yanında gerçek kişi sigorta eksperinin de imzası yer alır. Tüzel kişi sigorta eksperleri nezdinde çalışan sigorta eksperleri, tüzel kişilerden bağımsız olarak iş kabul edemez, ücretli veya maaşlı bir görevde bulunamaz ve hiçbir şekilde bir başka tüzel kişi sigorta eksperinin nam ve hesabına çalışamaz.” hükmü yer almaktadır.​

29.12.2020 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
2021 yılı Levha kayıt ve aidat ücreti

Sayın Sigorta Eksperi, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası uyarınca Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından;​ - 2021 yılında Levha kaydını yeni yaptıracak sigorta eksperleri için Levha kayıt ücreti, 3.000,-TL​

21.12.2020 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
Sigorta Eksperleri Levha Aidat Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Önemli Duyuru!

Sayın Sigorta Eksperi, Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 31.08.2020 tarihinden önceki Sigorta Eksperleri Levha aidat borçlarına (2020 yılı aidatları hariç) yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.​

09.12.2020 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
Değer Kaybı Atamalarında ve Raporlamasında Dikkat Edilecek Hususlar ile Kullanıcı Kılavuzları

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca Sigorta Eksperleri tarafından ayrıca bir değer kaybı raporu düzenlenmekte olup, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Zorunlu Sigortalarda, Müsteşarlık tarafından esasları belirlenecek eksper listesine kayıtlı eksperlerin iş kabulü zorunludur.“ hükmü yer almaktadır.​

19.10.2020 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
Anayasa Mahkemesi iptal kararı hakkında duyuru

Değerli Meslektaşımız, ​

25.09.2020 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri hakkında duyuru

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde 25 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklerle taban ekspertiz ücret tarifeleri güncellenmiş, ekspertiz ücretinin hesaplanmasında tereddüt yaşanan hususlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır. ​

25.09.2010 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
Eksper olmayan ya da ilgili branşta ruhsatnamesi olmayan kişilerin ekspertiz işlemlerinde görevlendirilmesi hakkında duyuru

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Meslek Kurallarının; ​

25.09.2010 Kategori:Sigorta Eksperleri Duyuruları
Çekme belgeli olarak ihaleye açılan hurda araçlar hakkında duyuru

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 19.02.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı "Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge” ile tam hasarlı ve ağır hasarlı araçlara ilişkin yapılması gereken işlemler düzenlenmiş ve söz konusu düzenlemeye riayet etmeyen sigorta eksperleri ile sigorta şirketlerine ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyide uygulanacağı belirtilmiş konu İcra Komitemiz tarafından 20/02/2020 ve 05.06.2020 tarihlerinde yayınlanan duyurular ile tarafınıza iletilmiştir. ​

 
<<1 2 3 4 5 >>>
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA