Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Arşiv

Sayfa İçeriği
 
09.09.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Konu: Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 30.09.2019 tarihi mesai saati sonunu kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. ​

20.08.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
Sıfır Atık Vakfı Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 22.08.2019 tarihi mesai saati sonunu kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. ​

14.05.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
AB Müktesebatı Uyum Çalışmaları Eğitimi (Acquis Audit)

AB Müktesebatı Uyum Çalışmaları Eğitimi (Acquis Audit) için başvurular başlamıştır.. ​

13.05.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır. ​

08.05.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili Değişiklik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili Değişiklik Taslağı” görüşlere açılmıştır. ​

15.04.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı (Revize)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edilen “Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır. ​

08.04.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır. ​

29.03.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
17 Haziran 2019 Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü Görsellerinin Kullanılması

Konu: Tarım ve Orman Bakanlığı ‘nın 17 Haziran 2019 Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’ne özel hazırladığı logo ve afiş örneklerine sağ taraftaki linkten ulaşılabilir. ​

29.03.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı

“Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı (TEBD)” (CFCU/TR2015/DG/01/A6-02 EuropeAid/159785/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan Oda / Borsaların listesi yayımlanmıştır.​

19.03.2019 Kategori:Genel Bilgilendirme
TEBD Projesi - Akademi 2019 Eğitim Programı

“Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu” (TEBD) projesi kapsamında düzenlenecek “Akademi 2019 Eğitim Programı”, 23-26 Nisan 2019 tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecektir. Program, üst ve orta düzey Oda/Borsa yöneticilerini hedeflemektedir.​

<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA