TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi toplandı


23.05.2023 / AnkaraTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis toplantısı; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener ev sahipliğinde, Meclis Başkanı Dr. Özgür Öztan başkanlığında, Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Yatırımcıları Derneği (JEMYAD) ve Meclis Üyelerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirdi.​

Toplantı; termal turizm ve termal sağlık turizmi açısından Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi ile JEMYAD arasında kurulabilecek işbirliklerinin görüşülmesi, depremin sağlık turizmine etkileri, Türkiye aleyhine yürütülen sağlık turizmi kampanyaları ile sektörel disiplinin sağlanmasına yönelik yapılması gerekenlerin tespiti, Meclis Alt Komisyonları ve çalışmalarının değerlendirilmesi, oluşturulabilecek alt komisyon önerilerinin alınması gündemleriyle gerçekleştirildi.  

 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener yaptığı açılış konuşmasında;  6 Şubat 2023 depremi sonrasında gerçekleşen bu ilk Meclis toplantısında yaşanan felaketin ülke, bölge ve sektör bazında etkilerini Meclis Üyeleri ile paylaştı. TOBB öncülüğünde Oda/Borsalarla birlikte gerçekleştirilen ayni ve nakdi deprem yardımları ile bölgeyi canlandırıp eski haline getirebilmek için yapılan projeleri anlattı. Bölgenin normale dönmesinde en önemli unsurun barınma olduğunu, TOBB olarak başlatılan “İş Dünyası Konut Seferberliği” ile de bu sorunun halledilmesi için bir yola çıkıldığının müjdesini verdi. Proje detaylarının TOBB’un resmi internet sitesinde yer aldığını, yardımların anlık olarak site üzerinden takip edilebileceğini belirtti. “Gün birlik ve dayanışma günüdür, gelin bu projeye destek verin bir tuğla, bir sokak ya da bir ev. Yeter ki desteğinizi esirgemeyin” diyerek projeye destek talep etti.

 

Özgener; sağlık turizminde hareketliliğin hız kesmeden devam ettiğini, gelen yabancılar tarafından yapılan sağlık harcamalarının 2023 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 artarak 453,7 Milyon Dolar’a ulaştığını belirtti. Sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret eden turist sayısının bir önceki yıla göre %40 artarak 411.490 kişi olduğunu doğru tanıtım ve doğru uygulamalarla bu sayıların çok daha yukarılara çekilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

 

Dış basında ülkemiz aleyhine yürütülen, sağlık turizminde Türkiye’nin hızını kesmeye yönelik yapılan olumsuz kampanyalara da değinen Mahmut Özgener; bu durumun hem ülkemize hem de yurt dışından gelen hastalara olan etkilerine değindi. Yaşanan olumsuz olaylar, yürütülen kampanyalar nedeniyle sigorta hizmeti sağlayan şirketlerin, ülkemizdeki tedavi merkezlerine olan güveninin zayıfladığını hastalara sigorta yapmaktan imtina ettiklerini ifade etti.

     

Meclis Başkanı Özgür Öztan 21 Haziran 2021 tarihinden bugüne kadar Türkiye’de Sağlık Turizmi Sektörü’nün gelişimine yönelik Meclis olarak yapılan çalışmalar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.  Öztan; 6 Şubat depreminin gözle görünür etkilerinin yanında henüz tam anlamıyla ortaya çıkmamış, yakın gelecekte ortaya çıkacak potansiyel etkilerine dikkat çekti. 12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu toplantılarına TOBB adına Meclisi temsilen katılım sağladığını, orada Türkiye Sağlık Turizminin geleceğinin planlanmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını vurgulayan Öztan, Türkiye aleyhine yürütülen kampanyaların sektörün gelişiminin önündeki en önemli engeller olduğunu belirterek, Meclis olarak bu konuya öncelik verildiğini ifade etti.

 

Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Yatırımcıları Derneği (JEMYAD) adına toplantıya katılan Ömer Tosun, dernek hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Jeotermal ve mineralli su sektörünün potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için politikaların oluşturulmasına katkıda bulunduklarını belirtti. Jeotermal alanda dünyanın en zengin ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu belirten Tosun, sağlık turizminde termallerin ön plana çıkarılmasının gerekliliğini vurguladı. Söz konusu projelerin bütüncül ele alınması gerektiğini, yapılacak kompleks tesislerde yaşlı bakım, termal hizmeti yanında fizik tedavi ve medikal estetik uygulamalarının bir arada uygulandığı tesislere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu konuda ortak projeler ve yürütülecek işbirliklerine Dernek olarak hazır olduklarını belirtti.

 

Gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası toplantıya son verildi.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA