04.09.2010 tarih ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 77 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin beşinci maddesinin birinci fıkrasında, menşe ispat belgelerinin (EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) ile Menşe Şahadetnamesi) satış ve onay bedellerinin ayrı ayrı olacak şekilde, Gümrük Müsteşarlığı’nın da görüşü alınmak suretiyle, her yıl TOBB tarafından belirlenerek, TOBB’a bağlı Odalar ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na (TESK) bağlı Birlikler tarafından aynı şekilde uygulanmasını temin için açıklanacağı hükmüne yer verilmiştir. ​

"/> TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Menşe Ve Dolaşım Belgeleri 2011 Yılı Satış Ve Onay Fiyatları Belirlendi


23.02.2011 / Duyurular04.09.2010 tarih ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 77 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin beşinci maddesinin birinci fıkrasında, menşe ispat belgelerinin (EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) ile Menşe Şahadetnamesi) satış ve onay bedellerinin ayrı ayrı olacak şekilde, Gümrük Müsteşarlığı’nın da görüşü alınmak suretiyle, her yıl TOBB tarafından belirlenerek, TOBB’a bağlı Odalar ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na (TESK) bağlı Birlikler tarafından aynı şekilde uygulanmasını temin için açıklanacağı hükmüne yer verilmiştir. ​

Birliğimizin 28.11.2010 tarih ve 122 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ve 10.02.2011 tarih ve 412/5 sayılı onay ile EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesinin, TOBB'a bağlı Odalarca üyelerine ve/veya gümrük müşavirlerine,  TESK’e bağlı Birliklerce üyelerine 2011 yılında uygulanacak satış ve belge onay bedelleri ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından 2011 yılında uygulanacak onay fiyatları, Gümrük Müsteşarlığı’nın uygun görüşü alınarak belirlenmiştir. Buna göre, 2011 yılı için dolaşım ve menşe belgeleri satış ve onay işlemlerinde, azami olarak aşağıdaki fiyatlar uygulanacaktır:

EUR.1 Dolaşım Belgesi ile EUR.MED Dolaşım Belgesi:

• TOBB üyesi Odalar tarafından firmalara ve Gümrük Müşavirlerine satış fiyatı : 6,-TL
• TESK üyesi Birlikler tarafından firmalara ve Gümrük Müşavirlerine satış fiyatı : 6,-TL
• TOBB üyesi Odalar, TESK üyesi firmalar ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından yapılacak onay fiyatı        : 3,-TL

Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A):

• TOBB üyesi Odalar tarafından firmalara ve Gümrük Müşavirlerine satış fiyatı : 5,-TL
• TESK üyesi Birlikler tarafından firmalara ve Gümrük Müşavirlerine satış fiyatı : 5,-TL
• TOBB üyesi Odalar, TESK üyesi firmalar tarafından yapılacak onay fiyatı  : 3,-TL

Uygulama 01.03.2011 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA