TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türk iklimlendirme sanayi Avrupa’da yüzde 13’lük paya sahip


25.03.2011 / TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin katkılarıyla düzenlenen, “İklimlendirme Sanayi ve Kamu Alımları Buluşması” başlığı altındaki organizasyonlar, sektörü Ankara’da buluşturdu. TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, 2010 yılında iklimlendirme sektörünün istihdama katkısının yüzde 2,6 olduğunu vurgularken, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Duruk ise, Türk iklimlendirme sanayinin Avrupa’da yüzde 13’lük paya sahip olduğunu bildirdi.​ ​
Sektör meclisi üyeleri “Doğal Gaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı” (SODEX2011) ve sonrasında devam eden “İklimlendirme Sanayi ve Kamu Alımları Paneli”yle Meclis kamu alımlarında yaşanan sektörel sıkıntıları dile getirme fırsatı buldu. Organizasyona Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün yanı sıra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Dr. Hüsnü Tekin ile M. Vehbi Günan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Münir Büyüksalih ve Kamu İhale Kurumu  (KİK) Başkan Yardımcısı Ahmet Özbakır ve çok sayıda özel sektör temsilcisi katıldı.  İklimlendirme Meclis Başkanı’ndan sektörün özeti Türkiye İklimlendirme Meclis Başkanı Zeki Poyraz, iklimlendirme sektörünün insan yaşamındaki konfor şartlarını temin edebilmek için sanayi dışı enerji tüketiminin yüzde 60’ını kullandığını belirterek, “Sektör alacağı önlemler sayesinde enerji tasarrufuna önemli katkılar sağlayabilir” dedi.Sektörün yakaladığı gelişmişlik düzeyine de vurgu yapan Poyraz artık günümüzde akıllı, fotovoltaic binalardan bahsedildiğine değindi.  Poyraz,  iklimlendirme sektörünün avantajlı ve dezavantajlı yanlarından bahsederken; sektörün ithalat- ihracat olanaklarının geliştiğini, ileri teknolojik seviyede üretim yapmanın yanı sıra yeni teknolojileri yakinen takip eden bir yapıya sahip olduğunu bildirdi. Zeki Poyraz,  cihaz performans testleri için akredite laboratuarın eksikliğini, firmaların finansal güçlerinin yetersizliğini, haksız rekabete sebep olan yasal düzenlemeleri, küresel marka oluşturulamamasının sıkıntısını  ve yeterli AR-GE yatırımının yapılmamasını iklimlendirme sektörünün zayıf yanları olarak gösterdi. Meclis Başkanı Poyraz, sektörün ticaret hacmine yönelik güncel verilerini de katılımcılarla paylaştı. 2010 yılında iklimlendirme sektörünün istihdama katkısının yüzde 2,6 düzeyinde olduğunu belirten Poyraz, sektörün ülkemiz ticaret hacminde de yüzde 2.3 paya sahip olduğuna dikkat çekerek, “Türk iklimlendirme sektörü, dünya iklimlendirme sektörü sıralamasında, ihracatta toplam 176 ülke içerisinde 29. sırada, ithalatta ise toplam 182 ülke içerisinde 33. sırada yer almakta” diye konuştu. Bakandan Cari Açığa Yerli Malı ÇözümüFuarın açılışında konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, tüketici tercihlerinin kendi ürünlerine yönelmesi durumunda, cari açıkta ve kamu borçlarında önemli oranlarda azalmalar olacağını söyledi. Ergün, Türkiye'nin hedefinin, 2023 yılında yıllık 500 milyar dolar ihracat yaparak dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak olduğunu hatırlattı. Bu hedefe ulaşmak için, verimliliğin arttırılması, ağırlıklı olarak orta ve ileri teknolojili ürünler üretilmesi ve nitelikli istihdam oluşturulması gerektiğini bildiren Bakan Ergün, bütün bunların çevreye, topluma duyarlı bir anlayışla gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. -İhtiyacı, yerli üretimden karşılamak öncelikli hedefErgün, Türkiye'nin sanayide istenilen hedeflere ulaşması için, hiçbir sektör ayrımı yapmadan bütün sektörlerin geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, teknolojiye yatırım yapan, kendini yenileyen, dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren her sektörün, Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, Türkiye'nin ihtiyacı olan sanayi ürünlerinin, yerli üretimle karşılanmasının öncelikli hedeflerinden birisi olduğunu belirtti. Ergün, Türkiye'nin, dünyanın en önemli sanayi üreticilerinden biri olmasına karşın yabancı menşeli ürünlerin tercih edilmesinin, yerli üreticilerin zor durumda kalmasına ve işsizliğin artmasına yol açacağını ifade etti. Ergün, şöyle devam etti: "Her zaman söylüyorum, aynı kalitede, aynı özelliklerde, aynı standartlarda olan benzer fiyatlardaki ürünleri, sırf yabancı markalı diye tercih etmek, bu ülkeye ve sanayicilerimize yapılan büyük bir haksızlık olur, Bütün dünyanın tercih ettiği ürünlerimizi, biz tercih etmiyorsak, burada bir sorun var demektir. Dünyadaki birçok küresel markaların başarısında, öncelikle kendi yerel tüketicilerinin bilinçli tercihlerinin payı büyüktür. Tüketici tercihlerinin kendi ürünlerine yönelmesinin ne mahzuru var? Biz de bu anlayışı geliştirebilirsek, cari açığımız ve kamu borçlarımızda önemli oranlarda azalmalar olacak, sanayimiz gelişecek, istihdam artacak ve bütün bunlar da ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır." Ergün; İklimlendirme Sektörü Avrupa’da üretim ve satış üssü olma yolunda ilerliyor.Avrupa'da üretimin azalmasının ve doğuya doğru kaymasının da etkisiyle iklimlendirme ve tesisat sektöründe önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Ergün, sektörün bölgede üretim ve satış üssü olma yolunda ilerlediğini, sektörün üretim, istihdam ve ihracattaki payının, Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağladığını anlattı. Ergün, yaklaşık 250 bin kişiye istihdam imkânı sunan ve 2009 yılını 2,5 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün, 2023 yılındaki ihracatının en az 10 milyar dolar olmasının hedeflendiğini de kaydetti. -İklimlendirme Sanayi ve Kamu Alımları Paneli“İklimlendirme Sanayi ve Kamu Alımları Paneli”ni yöneten Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa ise iklimlendirmenin insan sağlığı için önemine işaret ederek, verimli bir üretimin ancak sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleşebileceğini vurguladı. İklimlendirme sanayinin bütün diğer sektörlerle iç içe giren bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Boğa, son dönemde kamuda özel sektörün yerlileşmesi yönünde bir tavır olduğuna ve yerli malına sahip çıkılması yönünde bir bilincin oluşturulmaya çalışıldığına değindi. -Sektörün sahip olduğu pazarın dünyadaki büyüklüğü 73 milyar dolarSektörü temsilen panele katılan Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Metin Duruk, sektörün 2010 yılı dünya pazar büyüklüğünü 73 milyar dolar olarak açıklarken, Türk İklimlendirme Sanayinin Avrupa’da yüzde 13 oranında bir pazar payına sahip olduğunu bildirdi. Sektörde ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlere yönelim olduğunu söyleyen ve diğer Avrupa devletlerinde yaşanan ihracat patlamasından bahseden Duruk, “Klima santrali pazarında belgelendirme ve kalite yönünden Türkiye önemli bir yer almıştır. Türk iklimlendirme sanayi de gelinen nokta itibariyle yüksek standartları karşılayabilecek durumdadır. Kamu alımlarında enerji verimliliği yüksek, A sınıfı, çevre dostu ürünlerin tercih edilmesiyle yerli sanayi tercih edilmiş olacaktır” dedi. “Kamu alımlarında yerli malının tercih edilmesine yönelik çalışma”Panelde ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı önderliğinde, Kamu İhale Kurumu işbirliğinde, kamu alımlarında yerli malının teşvik edilmesine yönelik yapılan çalışma ile getirilen yeni düzenlemeler hakkında da bilgi verildi. KİK Başkan Yardımcısı Ahmet Özbakır, bu çalışma ile kamu alımlarında Türkiye’de üretilen ürünlerin kullandırılmasının özendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Yeni düzenleme ile mal alım ihalelerinde yaklaşık maliyeti eşik değerin hem üzerinde hem de altında olan yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanındığı ifade edildi. Özbakır, “Yerli malı teşvik edilmeye başlandı, bu yeni uygulama ile yerli isteklinin yabancı ürün getirmesinin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA