TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kimya sektörünün temsilcileri 28 Nisan’da TOBB’da buluşacak


20.04.2011 / 2011 Uluslararası Kimya Yılı vesilesiyle, 28-29 Nisan 2011 tarihlerinde TOBB’un himayesinde ve Türkiye Kimya Sanayi Meclisi koordinasyonunda gerçekleştirilecek kimya sanayinin stratejik geleceği ve rekabet gücünün geliştirilmesi konulu “V. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası”, sektör temsilcilerini bir araya getirecek.​ ​
  Şura ile ilgili hazırlıklar TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi’nin olağan toplantısında ele alındı. Sektör temsilcileri şura ile birlikte sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren geniş bir değerlendirme yapma fırsatı bulunacağına işaret etti.   Meclis aktif çalışıyorTürkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve eylem planlarının da tartışıldığı toplantıya, çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geniş bir katılımın olması meclis üyelerince memnuniyetle karşılanırken, bu tablo meclisin aktif çalıştığı yönünde önemli bir gösterge olarak kabul edildi. Gelişmiş bir Türkiye için Gelişmiş bir Kimya Sanayi   TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk, yaklaşık 35 reel sektöre ara girdi ve hammadde sağlayan kimya sanayinin ihtiyaç duyduğu yol haritası ve stratejinin, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) onaylanması sürecinin yakınlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kimya sanayinin ihracatta yakaladığı ivmeye de dikkat çeken Erk,  ara girdi ithalat artışının yerli ikameye dönüştürülmesini umut ettiklerini belirterek “Ülkemizin sanayi alanında gelişebilmesi için kimya sanayinin gelişmesi şart” dedi. Kimya sanayinin hem sermaye, hem de teknoloji yoğun bir yapıya sahip olduğuna değinen Erk, istenilen seviyelere ulaşamayan yabancı sermaye girişine duyulan ihtiyacın altını çizerek, “Kimya sanayi ihtisas yatırım alanı olmalı” dedi.    -“Sektöre özel ayrı bir destek unsuru şu an için mümkün değil” Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü İbrahim Uslu da konuşmasında, mevcut teşvik sistemi hakkında bilgi vererek, teşvik programının eksik ya da geliştirilmesi gereken yönleri üzerine çalışıldığını ve bu süreçte sektörün görüşlerinin de önemli olduğunu kaydetti. Farklı sektörel talepler olduğunu belirten Uslu, mevcut sistemin dışında herhangi bir sektöre veya bölgeye özel ayrı bir teşvik mekanizması oluşturulamayacağını belirtti. “Kimya sanayi yatırım alanı için acilen ‘liman ilintili ihtisas organize sanayi bölgesi’ gerekli”  Kimya sanayinin yoğun sermaye ve teknolojiye ek olarak, yoğun enerji de kullandığına dikkat çeken Akkök İcra Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, uygulanan enerji politikasının sanayiye yansımalarından bahsetti. Kimya sanayi üzerine yatırım alanları gerektiğine değinen Yılmaz, su planlaması konusunda da yetersiz kalındığı görüşünü savundu. Yasayla tanımlanmış endüstriyel su kaynaklarının olması gerektiğini belirten Yılmaz, uluslararası sulara çıkmayan hiçbir sanayinin gerekli rekabet gücüne sahip olamayacağını, bu nedenle limanların çok iyi planlanması gerektiğini dile getirdi.  -“Yabancı sermaye için kimya sanayi ilgi çekici ve önemli bir sektör”        Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürü Murat Alıcı ise, kimya sanayi özelinde yatırım teşvik verilerine ilişkin güncel bilgiler sunarak, ekonomi içinde kimya sanayinin önemine dikkat çekti. Alıcı, 2002 – 2011 Mart dönemine ait verilere göre, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından kimya sektöründe 615.9 milyon dolarlık yatırım taahhüdü ve 21 bin 817 kişilik istihdam taahhüdü ile teşvik belgesi verilen 83 adet yatırım projesi olduğunu ve bu projelerden şimdiye kadar 60 tanesinin tamamlandığını vurguladı. Alıcı, “Tüm bu veriler ışığında, kimya sanayi yabancı sermaye açısından sürekli hareketli ve ilgi çekici bir sektör olmaya devam ediyor” dedi.  Alıcı 11 Mart 2011 tarihinde yayınlanan YOİKK Eylem Planı’nda yer alan ‘büyük ölçekli, katma değeri yüksek, yeni teknoloji getiren veya bir bölgede yapılmasında zorunluluk olan yatırımlar için yatırıma hazır yer sağlanması’ yönündeki kararı da meclis üyeleri ile paylaştı.    -Tanverdi: “Organik kimyanın gelişimi için strateji belirlenmeli” AKKİM Kimya Genel Müdürü M. Fatih Tanverdi de, organik kimyanın gelişiminin tüm kimya sanayinin gelişimi için önemli olduğuna dikkat çekerek, stratejilerin bu yönde belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Petrokimyaya bağlı kalınmamasını, tarımın da iyi bir organik kimya kaynağı olduğunu ifade eden Tanverdi, şirketlerin antrepo ve fiktif depolarının açılıp kapanması veya işletilmesi için devlet nezdinde kolaylık sağlanmasının önemine değindi.   -2023 yılı için 50 milyar dolar kimya ihracat hedefi   Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yenal ise, 2009 yılında 12.5 trilyon dolar olan dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 25’inin kimya sanayi ihracatı olduğunu ifade etti. 2010 yılında Türk Kimya Sanayi ihracatının 14.5 milyar dolar olduğunu ve toplam ihracatta yüzde 13’lük paya sahip olduğunu ifade eden Yenal, sektörün 2023 yılı için 50 milyarlık ihracat hedefinin umut vaat ettiğini kaydetti.   -Akdeniz Kimya yüzde 65 oranında ihracata dayalı   Akdeniz Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Heris, kimya sanayinin ithalata bağımlı bir büyüme içinde olduğunu hatırlatarak, 2023 yılı için hedeflenen 50 milyar dolar ihracatın sağlanmasının öncesinde, sektör ihracatı ve ithalatı arasındaki dış ticaret açığının giderilmesinin, daha öncelikli bir konu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.    -Boya ve Plastik Sanayi de üretim ithal hammaddeye dayalı   Plastik sektörü üretiminin yüzde 85 oranında ithal hammaddeye dayandığını bildiren PAGEV Başkanı Mehmet Uysal da, sektörde yaşanan en büyük sorunun hammadde tedariki olduğunu kaydetti. PETKİM dışında yeni petrokimya tesislerine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Uysal, referans fiyat uygulamasının da kalkması gerektiğini anlattı. Boya sanayi hakkında değerlendirmede bulunan Polisan Boya Direktörü Necati Hakoğlu, plastik sanayine benzer olarak boya sanayi girdilerinin de çoğunlukla ithal olduğunu ve bu durumun yarattığı yüksek fiyat maliyetlerini dile getirdi. İstanbul ve Kocaeli bölgesinde yer alan kimya sanayinin taşınması hakkında olumsuz görüş belirten Hakoğlu, sanayiyi taşımanın çözüm olmadığını temiz teknolojilerle yerleşim merkezleri ve sanayiyi iç içe yaşatabilmenin amaçlanması gerektiğini vurguladı.    -Ar-Ge için gümrük muafiyeti   Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Harun Uslu, 7 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5911 sayılı Kanunda düzenleme yapıldığını ve Ar-Ge yatırımlarına ilişkin ithalatlarda, gümrük muafiyeti sağlanması hususunun getirildiğini bildirdi. -Kompozit sektörüne genel bir bakış Kompozit Üreticileri Alt Komite Başkanı İsmail Hakkı Hacıalioğlu da, “Kompozit Sektörüne Genel Bir Bakış” başlıklı detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Hacıalioğlu kompozit ürünleri, modern endüstriler için çağdaş malzeme olarak nitelendirdi. Kompozit sektörünün tüm dünyada ikame malzemelerden pay alarak büyüdüğünü ifade eden Hacıalioğlu, sektörün Türkiye’de kriz sonrası yüzde 9 -10 oranında bir büyüme oranıyla, Avrupa ve dünya büyüme oranlarının üzerinde bir büyüme gösterdiğini açıkladı.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA