TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Müteahhitler denetimlerde eşitlik istedi


26.04.2011 / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Meclis üyeleri, denetimlerde kamu-özel sektör ayırımı yapıldığına dikkat çekerek, özel sektöre uygulanan denetim kriterlerinin kamuya uygulanmadığının altını çizdi. Sektör temsilcileri, inşaatın bir bütün olduğunu, bu alanda kamu-özel sektör gibi bir ayrım yapılamayacağını dile getirdi.​ ​
  TOBB Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Meclisi toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Celalettin Alkın ve Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ercan katıldı.   Meclis üyeleri denetimlerde kamu-özel sektör ayırımı yapıldığına dikkat çekerek, özel sektöre uygulanan denetim kriterlerinin kamuya uygulanmadığını vurguladı. Sektör temsilcileri, inşaatın bir bütün olduğunu, bu alanda kamu-özel sektör gibi bir ayrım yapılamayacağını dile getirdi.   -Yerel yönetimlere uygulama standardı   Yangın yönetmeliği revizyon çalışmaları hakkında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik Meclis üyelerine bilgi verirken, üyeler de konu ile ilgili olarak sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Katılımcılar tarafından, özellikle yerel yönetimlerin mevzuatı farklı yorumlamasının ve bu sebeple farklı sayılarda belge talep edilmesinin sıkıntıya yol açtığı dile getirildi. Bazen aynı il sınırları içinde bile farklı uygulamalarla karşılaşıldığına dikkat çeken katılımcılar, yerel yönetimlerde uygulamaların standartlaştırılması talep edildi.   -Enerji kimlik belgesi alan binalara vergi indirimi teşviki   Meclis toplantısında, ayrıca Yapı İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından da Enerji Performansı Yönetmeliği hakkında bilgi verilirdi. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi’nin (EKB) zorunlu olduğu, Mayıs 2017 itibariyle de tüm binaların bu belgeyi alması gerektiği hatırlatıldı. Toplantıda, EKB almayan binalar için ilave bir vergi öngörülmese de EKB alan binalar için vergi indirimi gibi bazı teşvikler geliştirilebileceği ifade edildi.   Binalarda yapılan tadilatların ruhsata işletilmesindeki sıkıntılara değinen ve bu sebeple EKB almada zorluk yaşanacağını dile getiren sektör temsilcileri, bürokratik süreçlerin kısaltılmasını ve kolaylaştırılmasını istedi.   Kıyı Kanunu’nun kapsamlı bir şekilde tartışıldığı toplantıda, Meclis üyelerinin talepleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı temsilcilerine iletildi. Sektör temsilcileri kısmi yapılaşma ve sahil şeridi ile ilgili sorunların çözülmesini istedi.   -Şikayetlere delillerin eklenmesi süreci hızlandırıyor   Sektördeki haksız rekabet uygulamaları hakkında bilgi veren Rekabet Kurumu yetkilileri de, rekabetin en çok ihlal edildiği sektörlerden birinin çimento ve hazır beton sektörü olduğunu ve bu sektörlerde çok sayıda soruşturma yürütüldüğünü anlattılar. Soruşturmaların çoğunun genellikle tek fiyat anlaşmaları, bölge ve müşteri paylaşımları, mal verilmemesi gibi sebeplerden kaynaklandığını dile getiren yetkililer, haksız rekabetin önlenmesi için yapılan şikayetlere delillerin de eklenmesinin, süreçleri hızlandıracağını belirttiler.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA