TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Gelişmiş ülkelerle rekabet için KOBİ’lere sahip çıkmalıyız


24.05.2011 / ''2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)'' İstanbul’da, Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, ''Eğer biz Türkiye olarak gelişmiş ülkelerle rekabet edeceksek, koyduğumuz hedeflerle onları geçeceksek, bizim de kendi KOBİ'lerimize sahip çıkmamız, küçük işletmelerimizin arkasında durmamız lazım'' dedi.​ ​
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in de katıldığı toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, KSEP'in Türk özel sektörü açısından son derece önemli bir belge olduğunu kaydetti. Murat Yalçıntaş,  bu belge ile KOBİ'lerin temel stratejilerinin belirlendiğini, öncelikli faaliyetlerin sıralandığını dile getirerek, KOSGEB'in bu eylem planını bütün paydaşlarıyla birlikte hazırladığını söyledi.Dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de kalkınmanın ve ekonominin temelinde KOBİ'lerin olduğunu ifade eden Yalçıntaş, KOBİ'lerin Türkiye açısından en dikkat çekici noktasının KOBİ'lerin sadece ekonomik kalkınmayı sağlamadığını, bunun yanında da son derece önemli sosyal görevler yerine getirdiklerini belirtti. Yalçıntaş, sermayenin tabana yayılmasında, işletmelerin rekabetçi olmasında, yeniliklere hızlı ayak uydurabilmesinde ve rekabetçiliğin oluşturulmasında KOBİ'lerin etkisinin çok büyük olduğunu ifade etti.Bugünün büyük şirketlerinin dün KOBİ olduğuna işaret eden Yalçıntaş, şunları söyledi:''Bugün övündüğümüz bir çok marka dün ufak birer KOBİ'ydi. Dünyadaki bütün ekonomiler özellikle gelişmiş ekonomiler, kendi KOBİ'lerine önem veriyorlar. Kendi küçük şirketlerinin yaşaması onların gelişmesi, büyük şirketlerle büyük markalar haline dönüşmesi için ellerinden gelen tüm destekleri sağlıyorlar.  Eğer biz Türkiye olarak gelişmiş ülkelerle rekabet edeceksek aynı ligde mücadele edeceksek, koyduğumuz hedeflerle onları geçeceksek, bizim de kendi KOBİ'lerimize sahip çıkmamız lazım, küçük işletmelerimizin arkasında durmamız lazım. Bu küçük işletmeleri büyütecek, onları yarının dev markaları haline getirecek planları oluşturmamız ve de hayata geçirmemiz lazım.''- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ErgünSanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ise, bu yılın ikinci yarısında 100 bin işletmelik yeni bir kredi paketi daha açacaklarını belirterek, ''Bunda da 50 bin liralık kredi üst limiti olacak ve geçen seferki desteklerden yararlanmayan işletmeler bu destekten yararlanacaklar'' dedi.Ergün, konuşmasında, bazı basın yayın organlarında bugün yeni bir kredi paketinin açıklanacağı şeklinde haberler olduğunu anımsattı.''Evet yeni bir kredi paketi açıklanacak ama orada yazan günde ve tarihte değil'' diyen Ergün, şu anda KOSGEB aracılığıyla 50 bin işletmeye vermeyi hedefledikleri bir kredi paketinin kredilendirmesinin devam ettiğini kaydetti.Ergün, bu yılın ikinci yarısında 100 bin işletmelik yeni bir kredi paketi daha açacaklarını belirterek, ''Bunda da 50 bin liralık kredi üst limiti olacak ve geçen seferki desteklerden yararlanmayan işletmeler bu destekten yararlanacaklar'' dedi.Yine bazı gazetelerde bu bu kredilerin yarısının hibe olacağına dair haberler olduğunu dile getiren Ergün, bu kredilerin yarısının hibe olmadığını, bu kredilerin faizinin yüzde 50'sinin veya yüzde 75'inin KOSGEB tarafından karşılanan krediler olduğunu kaydetti. Bakan Ergün, girişimcilik desteği adıyla bir başka programları daha olduğunu da dile getirdi.2002 yılında KOSGEB veritabanına kayıtlı işletme sayısının 4 bin iken, bu rakamın bugün 600 bine yaklaştığına işaret eden Ergün, KOSGEB'in, kendilerinden önceki 12 yılda KOBİ'lere 14,5 milyon lira destek sağladığını, son 8,5 yılda ise bu desteğin 327 milyon lira olduğunu anlattı.Ergün, ''Eskiden iflas etmesinler, batmasınlar, ayakta kalsınlar, nakit akışını sağlayabilsinler diye desteklenen KOBİ'lere, artık bağımsız denetim yaptırsınlar, borsaya açılsınlar, rekabet gücü kazansınlar, yenilikçi olsunlar, kurumsal kimlik oluştursunlar, proje odaklı çalışsınlar diye destek sağlıyoruz'' dedi.Bugüne kadar, 197 bine yakın işletme için 11,4 milyar lira kredi hacmi oluşturduklarını ifade eden Ergün, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na küçük işletmelerin alacaklarının zamanında ödenmesiyle ilgili çok önemli bir hüküm ilave ettiklerini anımsattı.-MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad VardanMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ise belgede bahsedilen beş stratejik alan ve bunlara ilişkin belirlenen 16 hedefin ihtiyaca yönelik doğru tespitler olduğunu, yapılacakların 83 adet eylem planıyla beraber somut bir takvime bağlanmış olmasını da yerinde bulduklarını dile getirdi.Girişimcilik konusunun, kendilerine göre de iş yapabilirliğin ilk adımı ve KOBİ'lerin oluşması ile gelişmesi için bir temel olduğunu belirten Vardan, KOBİ dinamizmini yaygınlaştırmak için öncelikle Türkiye'de zaten kökleri mevcut bulunan girişimcilik kültürünü güçlendirmek gerektiğine işaret etti.-TESK Başkanı Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de KOBİ deyince akla ilk esnaf ve zanaatkarın geldiğini, daha önce KOSGEB'in sadece imalatçı sektörüne kredi vermek suretiyle işlevini yerine getirdiğini, ancak iki yıl önce hizmet sektörünü de içine aldığını belirtti.-KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın ana hatları 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP) genel amacı, ''küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ'lerin üretim yatırım miktarı ile katma değerini artırmak ve büyümelerini sağlamak'' olarak belirlendi.KOSGEB koordinasyonunda ilgili tarafların katkılarıyla yürütülen çalışmaların sonucunda 2011-2013 dönemini kapsayacak şekilde yeniden hazırlanan planda, genel amaç çerçevesinde 5 stratejik alanda toplam 83 eylem ve proje gerçekleştirilecek.Planda, 5 stratejik alan, ''Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi'', ''KOBİ'lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi'', ''İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ'lerin gözetilmesi'', KOBİ'lerin Ar-GE ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi'' ve ''KOBİ'lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması'' olarak sıralandı.Planda, daha önceki dönemlere ilişkin KOBİ stratejilerinin ağırlıklı olarak sanayi sektörü KOBİ'lerine yönelik faaliyetleri içerdiği, son dönemde ise hizmet ve ticaret sektörlerinin ekonomideki payının artmasına paralel olarak, bu kesimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak eylem ve projelerin de 2011-2013 KSEP'te yer aldığına işaret edildi.Plan, KOBİ'lerin ''küçük ölçekli'' olması nedeniyle rekabet dezavantajı yaşadıkları alanların iyileştirilmesine ve iş ortamının KOBİ ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesine odaklandı.Planın genel yönlendirmesi ise Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, TÜBİTAK, TÜİK, KOSGEB, TOBB ve TESK'ten üst düzey yöneticilerin oluşturacağı KSEP yönlendirme komitesi tarafından gerçekleştirilecek.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA