TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Meclisi Toplandı


29.05.2011 / Türkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Erdal Sükan’ın başkanlığında İstanbul’da toplandı. ​ ​
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthaline Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,  Kaynak Kullanımı Desteklem Fonu (KKDF) Uygulamaları ve Dahilde İşleme Rejimi konularının gündemi oluşturduğu toplantıda, Meclis alt komiteleri olan Ticari Mali Komite, Teknik Komite, Hammadde ve Tedarik Komitesi çalışmalarına yer verildi.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilisinin Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi (ORKAMOTEK) ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirdiği toplantıda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Ortak Eğitim Programı Koordinatörü Ziya Sülünbe tarafından TOBB ETÜ’de uygulanmakta olan Ortak Eğitim Programı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca, TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından; “5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” bağlamında, orman ürünlerine dayalı endüstriye katkı sağlayacak mühendislik hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA