TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Karayolu taşımacılarından, ayrımcı uygulamaların sona erdirilmesi çağrısı


29.06.2011 / IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği)'nun iki yılda bir düzenlediği Avrasya Karayolu Taşımacılığı Konferanslarının 6.'sı 16-17 Haziran 2011 tarihlerinde Tiflis'te gerçekleştirildi. Konferans'ta ülkemizden Ulaştırma Bakanlığı ve TOBB'un yanı sıra, TEPAV, GTİ ve UND temsilcileri de hazır bulundu.​ ​
  "Asya ve Avrupa Arasında Tüm Sektörler ve Taşıma Modlarını Birbirine Bağlayan Karayolu Taşımacılığı" ana teması altında düzenlenen konferansın açılışını Gürcistan Ekonomi Bakanı Vera Kobalia'nın yaptı. Konferans paralelinde, ülkelerin Ulaştırma Bakanlıkları ve diğer  ilgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı "İpek Yolu'nda Ticaret ve Karayolu Taşımacılığının Kolaylaştırılması" konulu bir Bakanlar Konferansı ile İpek Yolu'nun Canlanmasında Uluslararası Kuruluşlar ve Finans Kuruluşları Eşgüdüm Toplantısı da gerçekleştirildi. Bakanlar Konferansı ve Eşgüdüm Toplantısı sırasında, TEPAV temsilcisi tarafından yapılan sunum, büyük ilgiyle karşılandı.Konferans sonuç bildirgesinde, taşımacılığı ve ticareti kolaylaştırıcı BM anlaşmalarının uygulamaya konulması, yolsuzlukla mücadele, güvenli TIR park alanları oluşturulması, karayolu taşımacılığında ayrımcı uygulamaların sona erdirilmesi, transit serbestisinin sağlanması, ro-ro hatları başta olmak üzere intermodal çözümlerin  desteklenmesi, profesyonel sürücülere vize kolaylığı getirilmesi, mesleki eğitimin desteklenmesi hususlarında hükümetlere çağrı yapıldı.IRU'nun 7.Avrasya Karayolu Taşımacılığı Konferansı, 2013'te Amman/Ürdün'de yapılacak.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA