TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik projeler için kollar sıvandı


14.07.2011 / TOBB Türkiye Tarım Meclisi Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yardımcı’nın da katılımıyla, Ankara’da gerçekleştirildi. 16 ilde başlatılan, daha sonra 81 ile yaygınlaştırılan kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik projelerin kredilendirilmesi konulu tebliğ masaya yatırılırken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerince, söz konusu projelerle ilgili sonuçların değerlendirildiği ve 2015 yılına kadar ek süre alındığı ifade edildi.​ ​
Kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik projelerin kredilendirilmesi konusunda hazırlanan tebliğ ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan bilgilendirmede, kırsal kalkınma konularının son dönemlerde kamuoyunda sıkça tartışıldığına işaret edildi. Kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik projelerin amacı; kırsal alanda gelir düzeyini ve sosyal standartları yükseltmek, tarıma dayalı sanayi entegrasyonunu sağlamak, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek, gıda güvenliğini artırmak, pazarlama altyapısını güçlendirmek, alternatif gelir kaynakları oluşturmak, toplu basınçlı sulama sistemlerini geliştirmek, girişimcilik kapasitesi geliştirmek, kırsal alanda yeterli kapasite oluşturmak, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojileri çiftçilerle buluşturmak, pazar taleplerine uygun üretim yapmak ve üretim maliyetlerini düşürmek olarak özetlendi.2011-2015 yılları arasında 81 ilde devam edecek projeler konusunda Kırsal Kalkınma Kurumu’nun akredite olması durumunda bazı illere kısıtlama getirilebileceğine dikkat çeken uzmanlar, ancak konunun henüz netleşmediği bilgisini verdiler. -Ekonomik Yatırım KonularıYetkililer, projelerin yatırım konularının ise, tarımsal ürünlerin işlenmesine, depolanmasına ve paketlenmesine yönelik olduğunu bildirdiler. Buna göre söz konusu alandaki; yeni yatırımlar, mevcut faal tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi, yarım kalmış yatırımların tamamlanması, bitkisel ve hayvansal ürünlerle su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, tarımsal ürünlerin depolanması (çelik silo), soğuk hava deposu, alternatif enerji kullanan seralar, alternatif enerji kullanan üretim tesisleri, hayvansal orijinli gübre işlenmesi ve paketlenmesi, koyun, keçi-manda konularında modern sabit yatırım tesisleri ile damla ve yağmurlama sulama gibi konular yatırım yapılabilecek alanlar arasında gösterildi.-DesteklerKırsal kalkınma yatırımlarına yönelik projelerin desteklenmesi programı ile tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçi tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamanın, bedenen çalışan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmanın ve üretim maliyetlerini düşürmenin hedeflendiğini anlatan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcileri, 2007 yılında 4 çeşit makine desteği varken, 2010 yılında bu sayının 35 çeşit makineye çıktığını, herkesin her yıl için bir makine başvurusu yapabildiğini belirttiler.  Verilen bilgiye göre, sulamada bu destekler iki katına çıkarken, proje kapsamında verilen destekler yaklaşık 916 milyon TL’ye ulaştı.  -Lisanslı depoculukToplantının ikinci gündem konusunu ise Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası oluşturdu. Konu hakkında,  TMO – TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu tarafından bir tebliğ sunuldu. Toplu tarafından sunulan tebliğin satır başları şöyle:“Uzun yıllardan beri tarım ticaretinde öncü rolü hem TOBB, hem de TMO almıştır. Arz talep dengesi üretici açısından bozulunca, üretici mağdur olmaktaydı. Üretilen ürünün 45 gün içerisinde pazara getirilmesi gerekiyordu. Depolama söz konusu değildi. Tüm dünyada olduğu gibi, bizde de ürünlerin sınıflandırılması gündeme gelmiş ve 2005 yılında kanun ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Bu yatırım yüksek maliyetli ve uzun zaman aldığından özel sektör yatırım yapmamıştır. TMO ve TOBB bir araya gelmiş ve Lisanslı Depoculuk AŞ’yi kurmuştur. Polatlı’da pilot bölge uygulaması başlatılmıştır. Lisanslı depoculuk çalışmaları yapılırken Bulgaristan, Polonya, Almanya, Macaristan ve ABD’de hububat ve pamuk konusundaki üretici birlikleri, lisanslı depolar ve İhracatçı Birlikleri ile Borsaların kuruluş ve işleyişleriyle ilgili hususlar göz önüne alınmıştır.”

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA