TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB Kimya Meclisi’nden, ara malı ithalatı azaltmak için işbirliği çağrısı


20.07.2011 / TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi, sektörün önde gelen firmalarının yöneticilerini ve kamunun önemli bürokratlarını meclis toplantısında biraraya getirdi. Sektörün sorunlarının ve Ekonomi Bakanlığı’nın Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda konuşan TOBB Türkiye Kimya Meclisi Başkanı Timur Erk, “Bu çalışma ancak bizle işbirliğinde olunursa başarıya ulaşır ve ara girdi ithalatını sektörle hep beraber el ele vererek azaltmaya çalışırız” dedi.​ ​
-Kimya sanayinde artan ara girdi ithalatı masaya yatırıldı   Toplantıya katılan Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Alper Kurtoğlu kimya sektörü kapsamında “Girdi Tedarik Stratejisi” çalışmaları hakkında Meclis’e bilgi verdi ve üyelerin değerlendirmelerini aldı.  Yüksek miktardaki ara malı ithalatını, ekonomik dengelerin en önemli sorunu olan cari açığa neden olan ana unsur olarak tanımlayan Kurtoğlu, “Ara girdi ithalatının ekonomik büyümeyle de doğru orantılı olduğunu unutmamalıyız” dedi. Türkiye’nin ithalat yapısı içerisinde de toplam ithalatın yüzde 71’inin ara mallarından oluştuğunu belirten Kurtoğlu, GİTES’nin amacını da ‘ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması’ olarak aktardı.    -En çok ithalat plastikte   Kimya sanayinin 2010 yılında yüzde 8,8 oranındaki ihracat payına karşın, yüzde 15,6 oranında ithalat payına sahip olduğunu bildiren Kurtoğlu; kimyasal ürünler ara malı ithalatında önceliği yüzde 38.4 ile plastik ürünler aldığını, plastikleri organik kimyasallar, kauçuk, inorganik kimyasallar, boyalar ve gübrelerin takip ettiğini ifade etti. -Kimya her yerde   Meclis üyeleri, kimya sanayinde yaklaşık 3 bin ürün üzerinden üretim yapıldığını, dolayısıyla kimya sektörü için öngörülen çalışmanın daha geniş kapsamlı olması ve mutlaka sektörel sivil toplum örgütlerin işbirliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurguladılar. Meclis Başkanı Timur Erk toplantıya katılan üst düzey bürokratlara hitaben “35’e yakın sektöre hammadde ara girdi temin ediyoruz ve 20’ye yakın alt sektörümüz var. Dolayısıyla bize hem vakitlice zaman ayırmanızı, bizlerle bu süreçte daha çok temas içinde olmanızı ve önereceğimiz uzmanlardan faydalanmanızı bekliyoruz” dedi. AKKİM Genel Müdürü M. Fatih Tanverdi ise, küresel firmaların satın alım politikalarının Bakanlığın yurtdışı temsilcilikleri aracılığıyla denetim altına alınması durumunda, sektörde ara girdi ithalatının azalabileceğini söyledi.  -Kimya sanayine yeni yatırım alanı   Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım da toplantıda, 50 yıldır faaliyette olan organize sanayi bölgeleri (OSB) ve uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yıldırım, kimya ihtisas organize sanayi bölgelerini; Kocaeli- Gebze Kimya OSB, İstanbul – Tuzla Kimya Sanayicileri OSB ve İzmir – Aliağa Kimya İhtisas OSB olarak sıralayarak,  Aliağa OSB’de Akdeniz Kimya’nın talebi üzerine yüzde 40 oranında bir alanın kimya sanayi yatırımcılarına tahsis edilebilir hale getirildiğini anlattı. Yıldırım, “Boya sanayi için Ankara’da bir ihtisas OSB kurulması hedefleniyor. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda ‘lojistik’ ifadesi geçtiği için, Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma imkânı da var ve bu hususta Ulaştırma Bakanlığı’yla bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca Ceyhan’da Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ne uygun bir alan belirlendi ve bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla da protokol imzalandı. Bu alanının kimya sanayi yatırımlarına da elverişli olacağını düşünüyoruz” dedi.    -“OSB’ler arterlere yakın olsun”   Aliağa ve Yumurtalık bölgelerinde Kimya İhtisas OSB oluşumunu desteklediğini bildiren TOBB Türkiye Kimya Sanayi Başkanı Timur Erk “Biz sektör olarak diyoruz ki arterlere yakın olsun, hammadde gelsin, kümeleşme olsun, katma değer yaratılsın” ifadesini kullandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım ise, Bakanlığın, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yeni Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kuruluşuna ilişkin muhtemel talepleri süratle değerlendireceğini ve yer seçimi aşamasından, sanayiciye teslim aşamasına kadar olan bütün süreçte, gerekli desteği sağlamayacağını kaydetti.  -Düşük Karbonlu Kalkınma Stratejisi şart   İklim değişikliğinin artık çevresel etkilerinin yanı sıra, ekonomik bir tehdit olarak da değerlendirildiğini açıklayan Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin de konuşmasında, sanayinin bu konuyu her boyutuyla değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Şahin, “Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Dolayısıyla sera gazı emisyonlarında da artış trendi içinde olması normal. Sonuçta gelişmenin ana girdisi enerji. Şu an herhangi bir azaltım taahhüdümüz yok. Ancak 2012 sonrasındaki süreci iyi yönetmek için şimdiden hep beraber ortak bir strateji oluşturmamız lazım.  Düşük karbonlu kalkınma stratejisine göre, ülkemizin de kendisini ayarlaması gerekir” dedi.   -“Yokuş aşağı giden tır fren tutar mı?”   Meclis Başkanı Timur Erk de iklim değişikliği ve sera gazı emisyonu ile ilgili olarak şunları söyledi: “İklim değişikliğiyle ilgili sera gazı emisyonu azaltılma hedefleri, 500 milyarlık ihracat hedefine ulaşımı zorlayacak nitelikte. Yani bir tır düşünün istiap haddi 20 ton 25 ton yüklenmiş Türkiye koşullarında yokuş aşağı iniyor. Ona diyoruz ki fren yap, o fren tutmaz. Yani ne yapmamız lazım bu işi kademeli ve böyle ılımlı, uyumlu götürmemiz lazım. Yani dikkatli olmamız lazım, ne ani fren ne benzer bir durum. Ben 38 seneden beri bu sanayinin içindeyim. Bizim sanayicimiz kimya sanayicimiz son derece akıllıdır. Hem işte enerji verimliliği hem de proses seçmede en az atıkla ben bu işi nasıl yaparım, en az dertle, en az zararla, en az yan ürün vesaire gibi maliyeti azaltıcı konularla üstesinden gelirim şeklinde bir işbirliği yapılır” dedi.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA