TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

“Afrika Açlık Felaketi Yardım Kampanyası” hakknda firmalara duyuru


10.08.2011 / ​ ​
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (10) uncu bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde “Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı” nın Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 09 Ağustos 2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bağış ve yardımın ayni olarak yapılması halinde;
 
 • Düzenlenecek faturada bağışlanacak malın “maliyet bedelinin” esas alınarak hesaplama yapılması,
 • Fatura üzerine “söz konusu mal bedeli Katma Değer Kanunu’nun 17/2-b maddesi gereğince bedelsiz teslim edildiğinden KDV hesaplanmamıştır” notunun yazılması,
 • Faturanın “Türkiye Diyanet Vakfı” adına düzenlenmesi,
 • Mal muhteviyatının teslimi sırasında Türkiye Diyanet Vakfı’ndan “iş bu mal muhteviyatı Afrika Açlık Felaketi Yardım kampanyası kapsamında Vakfımızca teslim alınmıştır” ibareli teslim makbuzu alınması,
  gerekmektedir.

Diğer taraftan, bu kampanya kapsamında yapılacak nakdi bağış ve yardımların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından matrah tespitinde tamamının indirime konu olabilmesi için, bağışın Birliğimizce açtırılan banka hesabına yatırılırken banka dekontuna “Afrika’ya yardım kampanyası çerçevesinde Başbakanlığa aktarılmak üzere” açıklamasına yer verilmesi önem arz etmektedir.

 
Tüm kamuoyuna ve bağışçılara saygıyla duyurulur.
 
ÖNEMLİ UYARI

AÇLIK BÖLGESİNDEKİ İNSANLARIN YEMEK KÜLTÜRLERİNDE OLMAMASI VE SAĞLIK SEBEPLERİ NEDENİYLE SADECE AŞAĞIDA VERİLEN LİSTEDEKİ MALZEMELERİ TÜKETEBİLİYORLAR. BU NEDENLE BU MALZEMELERİN HARİCİNDE YAPILACAK AYNİ YARDIMLAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
 • Sıvı yağ ( Ayçiçek, Kanola, Mısırözü )
 • Toz şeker
 • Un
 • Makarna ( çubuk, başkasını yiyemiyorlar )
 • Süt tozu ( Krema değil, kesinlikle klasik süt tozu, bebekler için )
 • Bebe büskivisi
 • Buğday yarması
 • Tuz
 • Çocuk maması

 
 

AYNI YARDIMLAR KONUSUNDA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN 444 86 22 NOLU TOBB AFRİKA YARDIM HATTINI ARAYABİLİRSİNİZ.

Aynî yardımda bulunanların listesi için lütfen buraya tıklayınız.
 
 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA