TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB, “Ekonomi Gözden Geçirme Notları” yayınlıyor


09.09.2011 / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, “Resmi İstatistik Programı, Çok Yıllı Program” çerçevesinde, ekonomik verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlarca yayımlanan haber bültenlerini esas alarak hazırladığı raporları TOBB internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunuyor.​ ​
Ekonomik, Sosyal ve Uluslararası göstergeler olmak üzere 3 ana kategoride 37 konu başlığına yönelik, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık  değişen periyotlarda hazırlanacak raporlar, TOBB web sayfasında Yayınlar bölümü altında “TOBB Gözden Geçirme Notları” olarak, internet kullanıcılarının,  özellikle de iş dünyasının, araştırmacıların, öğretim görevlilerinin ve üniversite öğrencilerinin çalışmalarına yardımcı olacak.

Raporlar; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Çocuk İşgücü, Gelir ve Yaşam Koşulları, Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi, Göç (İç Göç ve Dış Göç), Hanehalkı İşgücü Araştırması, Seçim Sonuçları, Tüketim Harcamaları, Yaşam Memnuniyeti, Yoksulluk Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde ve Hanehalklarında), Bitkisel Üretim, Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, Bütçe Gerçekleşmeleri, Dış Ticaret Endeksleri, Dış Ticaret İstatistikleri, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Milli Gelir, Ödemeler Dengesi, Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu, Sanayi Ciro ve Sipariş, Endeksleri, Sanayi Üretim Endeksi, Satın Alma Gücü Paritesi, Sektörel Enerji Tüketimi, Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı, Ticaret ve Hizmet Endeksleri, Turizm İstatistikleri, Tüketici Fiyatları Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Üretici Fiyatları Endeksi, Doğuşta Yaşam Beklentisi, İnsan Hakları ve Kadın Hakları, Nüfus Göstergeleri, Uluslararası Demokrasi Endeksi, Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri, Uluslararası Yaşam Maliyeti, Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri konularını içeriyor.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA