TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

KOBİ’lerin önünü açacak her türlü girişimin arkasındayız


07.10.2011 / TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, KOSGEB tarafından İstanbul’da düzenlenen Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Tanıtım ve Türkiye Uygulamaları konulu toplantıda yaptığı konuşmada “Özel sektör Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacaktır. Bu nedenle özel sektörümüzün, KOBİ’lerimizin önünü açacak her türlü girişimin ve faaliyetin arkasında olmak zorundayız” dedi. ​ ​

 

Mete konuşmasında, Avrupa Birliği tarafından 2008 yılında kabul edilen Küçük İşletmeler Yasası’nın, KOBİ’ler için yapılması gerekenlerin en güncel haliyle yer aldığı önemli bir belge olduğunu vurguladı. Bu yasanın, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı sağlamayı amaçladığını anlatan Mete, Türkiye’nin söz konusu yasaya 2010 yılında taraf olduğunu hatırlattı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete şöyle konuştu:  “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası ile KOBİ’lerin Avrupa ekonomisinin merkezinde olduğu kabul edilmekte ve ülkeler için politika çerçevesi belirlenmektedir. Şunu mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, Bizim Odalar ve Borsalar Birliği olarak yıllardır KOBİ’lerin gelişimi için dile getirdiğimiz hususların tamamı bu yasanın temelini oluşturmuştur. Küçük İşletmeler Yasası, işletmelerin gelişimine yönelik 10 adet prensibi ortaya koymaktadır.”

-4 temel ilke

Söz konusu prensipleri çok genel anlamda dört temel ilke etrafında değerlendirdiğini belirten Mete, bunları; girişimciliğin geliştirilmesi,  KOBİ’lere yenilikçilik, kurumsallaşma ve markalaşmanın yerleşmesi, KOBİ’lerin finansmana erişiminin sağlanması ve iç pazar ve dış pazarda daha aktif olmalarının desteklenmesi olarak açıkladı. Halim Mete, “Bu dört temel prensibi tam anlamıyla hayata geçirdiğimizde, KOBİ’ler kurumsallaşmış büyük firmalar olma yoluna girmiş olacak. TOBB olarak kalkınmamızın ana motoru olan KOBİ’leri, ekonominin öncelikli aktörleri haline getirmeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. TOBB kurumsal dönüşümünü gerçekleştirerek, bu dört temel alanda da üyelerine hizmet verir noktaya gelmiştir” ifadesini kullandı.

-Girişimciliğin geliştirilmesi

Girişimciliğin geliştirilmesi konusunun TOBB’un odaklandığımız alanlar arasında yer aldığını belirten Halim Mete, bu amaçla Türkiye’nin 81 ilinde kadın girişimciler ve genç girişimciler kurulları kurduklarından söz etti.
Mete, “Girişimcilerimizi bir araya getirdik ki, aralarındaki iletişim kuvvetlensin, işbirliği alanları oluşsun. Bilgi birikimlerinin paylaşımından yeni projeler ortaya çıksın. İşte yeni nesle girişimciliği aşılayacak olan da, bu tür başarı hikâyelerinin yaygınlaşması olacak. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nda vurgulanan ve “girişimcilik ve yenilik programı” altında yer alan “Avrupa İşletmeler Ağı’nda da, 16 odamız yer almaktadır” dedi.

-KOBİ’lerle ilgili diğer çalışmalar

KOBİ’lere yenilikçilik, kurumsallaşma ve markalaşmanın yerleşmesi konusundaki çalışmalara da değinen Mete, KOBİ’lere profesyonel danışmanlık hizmeti sunması amacı ile, 15 ilde ABİGEM’leri hayata geçirdiklerini bildirerek, ABİGEM’lerin çok kısa süre içinde önemli başarı hikayeleri çıkardıklarını ifade etti.
Halim Mete KOBİ’lerin finansmana erişiminin sağlanması ve dış pazara açılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Son yıllarda, hem AB’de hem Türkiye’de KOBİ’lerin öneminin tüm taraflarca daha iyi anlaşılmaya başlandığını dile getiren Mete şunları söyledi:

“Birliğimiz, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nda vurgulanan “Avrupa KOBİ haftası” kapsamında özel sektör koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 

2010 yılında toplam 37 ülkede yapılan 1500 faaliyetin 103’ü Türkiye’de gerçekleşmiş, böylece ülkemiz İngiltere ve Almanya’dan sonra 3. sırada yer almıştır.

Avrupa KOBİ Haftası 2011 yılı Türkiye etkinliklerine ilişkin kayıtlar ise hala devam etmektedir.
Şu an itibariyle diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de gerçekleşmekte olan faaliyetlerin sayısı çok daha fazladır.

Türkiye hem kendi bölgesinde, hem de dünyada giderek daha önemli bir ekonomik aktör haline geliyor. Bütün dünyanın ekonomik sorunlarla boğuştuğu bu dönemde, Türk özel sektörü giderek daha fazla öne çıkıyor.”

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA