TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

İşsizler, beceri kursuna 15 TL’lik harcırahı almaya değil, mesleki eğitim ve iş garantisi için gidiyor


24.10.2011 / İşsizlerin, yurt çapında açılan beceri edindirme kurslarına gitmelerinin öncelikli nedeninin kendilerine ödenen günlük 15 TL’lik harcırahı alma isteği değil, mesleki eğitim ve iş garantisi olduğu belirlendi. TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (TOBB ETÜ-SPM) araştırmacıları, 18 ilde toplam 1.015 kursiyere uygulanan, kursa devam amacı ve beklentileri belirlemeye yönelik ankette işsizlerin ancak çok küçük bir kısmının öncelikle harcırah için kursa yazıldığını belirledi. Günde 15 TL almayı asli amaç olarak gören işsizlerin oranının yüzde 5’i bile bulmaması, kursların amacına ulaşamayacağı yolundaki endişeleri büyük ölçüde giderdi. Nitekim, işsizlerin yarıya yakınının mesleki eğitim amacıyla, yüzde 40’ı aşkın kısmının ise iş garantisi ve deneyim kazanmak için kursa devam ettiği anlaşıldı. Buna göre, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri ’10 kurslarının tanıtım faaliyetlerinde mesleki eğitim ve iş garantisinin daha çok ön plana çıkartılması katılımı artırmada etkili olacak. ​ ​

 

TOBB ETÜ-SPM Direktör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Talha Yalta ile Yardımcı Araştırmacı Nazan Solak tarafından hazırlanan ‘İşsizler UMEM Beceri ’10 Kurslarını Neden Tercih Ediyor?’ başlıklı politika notu yayımlandı. Çalışmaya temel oluşturan anket Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bilecik, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Rize, Tekirdağ, Tunceli, Şırnak ve Van’da gerçekleştirildi. Kursiyerlerin cevapları bölge, eğitim durumu, yaş ve cinsiyete göre ayrı ayrı incelendi. Dört grupta da günlük 15 TL harcırah için kursa devam edenlerin oranı yüzde 5’in altında kaldı. Yaşa göre yapılan tasnifte yalnızca 45 yaş ve üzeri grubun yüzde 11,1’i, bölgelere göre yapılan tasnifte ise Doğu ve Güneydoğu’daki işsizlerin yüzde 6,8’i harcırah için kursa gittiğini belirtti.

Buna karşılık ağırlıklı olarak mesleki eğitim amacıyla kursa devam ettiğini belirtenlerin oranı  yüzde 50 civarında oluştu. Eğitim durumuna göre yapılan tasnifte, düz lise mezunlarının yüzde 59,5’i mesleki eğitim almayı kursa devamdaki önceliği olarak sıralayarak en yüksek orana ulaştı. İlköğretim mezunlarında da bu oran yüzde 55,6 oldu. İş garantisi için kursa devam edenler ile deneyim kazanma amaçlı devam edenlerin ağırlığı ise yüzde 40 civarında oluştu. Çalışmada, Türkiye’deki orta yaş grubunun gelişen teknolojiye paralel olarak yeni beceriler kazanmayı arzuladığı  ve bu doğrultuda Beceri ’10 kurslarını tercih ettiği de yine anketten elde edilen önemli bulgular arasında.

Çalışmanın ‘sonuç’ bölümünde  ise yaşa göre yapılan sıralamada, orta yaş grubundaki kursiyerlerin harçlık tutarına daha çok önem verdiklerinin görüldüğü ifade edilerek, “Bu yaş grubundaki kursiyerlerin önemli bir bölümünün aile geçindirme kaygısı içinde olduğu bir gerçek. Dolayısıyla Türkiye’de iş gücünün beceri düzeyini yükseltmek ve orta yaş grubundaki işsizleri projeye daha çok çekebilmek için,bu tutar konusunda demografik ölçütlere dayanan bir yeniden yapılandırma düşünülebilir. Böyle bir yaklaşım, yüzde 20’de kalan kadın kursiyer katılımını artırmak için olduğu kadar, gelir düzeyinin görece düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kurslara yazılmayı daha fazla özendirmek için de kullanılabilir” denildi.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA