TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı son 2 yılda 1’er kişi arttı


29.01.2016 / Ankara2015 yılı Sanayi Kapasite Raporları İstatistikleri açıklandı. İstatistiklere göre, sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı 2013’te 39 iken, 2014’te 40 ve 2015’te 41 oldu.​

2014 yılında 71.825 olan Kapasite Rapor sayısı, 2015 yılında  %0,85 artışla 72.433 oldu. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin % 37,33’ünde 1-9 arasında, % 47,04’ünde 10-49 arasında, % 7,57’sinde 50-99 arasında, % 5,65’inde 100-249 arasında, % 2,42’sinde ise 250’den fazla çalışan bulunuyor.

 

- Sanayi tesislerinde toplam çalışan sayısı 2.947.254

 

2015 yılında geçerliliği devam eden 72.433 adet raporda yer alan bilgilere göre; bu tesislerde 2014 yılında toplam çalışan sayısı 2.843.679 iken 2015 yılında % 3,64 artışla 2.947.254 oldu.

 

Toplam çalışanların % 4,86’sı 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, % 26,69’u 10-49, % 13,10’u 50-99, % 21,28’i 100-249, % 34,07’si ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

 

Geçerli Raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (662.524), Bursa (248.918), İzmir (193.240), Kocaeli (178.538) ve Ankara (164.753) oldu. En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Ardahan (346), Bayburt (355), Tunceli (601), Hakkari (730) ve Iğdır (811)’dır.

 

-Sanayi tesislerinde en çok mühendis İstanbul’da

 

2015 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis İstanbul’da çalışıyor. İstanbul’da çalışan 21.681 mühendise karşılık, Ankara’da 17.696, Kocaeli’nde 11.741, Bursa’da 10.056, İzmir’de 8.402 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi. Toplam çalışanların % 3,90’ını mühendis, % 4,28’ini teknisyen, % 7,04’ünü usta, % 72,80’ini işçi, % 10,91’ini idari personel ve % 1,07’sini diğer personel (geçici, mevsimlik vb.) oluşturdu.

 

-Sanayi tesislerinde ortalama 41 kişi çalışıyor

 

2015 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 41 kişi çalışıyor. Sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı 2014’te 40 iken 2015’de 41 oldu. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Zonguldak (89). Daha sonra sırası ile Kırklareli ve Karaman (87’şer), Tekirdağ (82), Kocaeli (79) illeri geliyor. 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA