TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

ÇEVREM Kapanış Toplantısı TOBB’da yapıldı


15.03.2016 / AnkaraTOBB ve İngiltere Büyükelçiliği ortak finansmanı ile yürütülen Çevre ve Enerji Verimliliği Merkezi’nin Fizibilite Çalışması Projesi (ÇEVREM) Kapanış Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu’nun evsahipliğinde gerçekleştirildi.​

Yahya Toplu yaptığı konuşmada, çevre sorunlarının sadece dünyada yaşayan canlıların hayatını etkilemediğini, en az o kadar, ekonomiyi ve firmaların iş yapma biçimlerini de etkilediğini belirterek, “Ekonominin çarkları dönsün istiyorsak, insanlarımız daha fazla zenginleşsin istiyorsak iki şey yapmalıyız. Hem ekonomik faaliyetlerin çevreye olumsuz etkilerini azaltmalıyız. Hem de özel sektörün yeni çevre koşullarına uyumunu sağlamalıyız. İşte bunları yapabilmek için de yol haritasına ihtiyaç var. Özel sektörün önünü açacak, özel sektöre liderlik yapacak çalışmalara ihtiyaç var. Çevre konusunda daha önce Birleşmiş milletler nezdinde Sürdürülebilir Arazi Yönetimi iş formu Başkanlığını üstlenmiştik. Şimdi de bu proje ile özel sektörün bu alandaki ihtiyacını gidermek istiyoruz” dedi.

 

Özel sektörün sürdürülebilir iş yapma yeteneğinin arttırılmasının, çok büyük yatırımlara ihtiyaç duyulan bir alan olduğuna dikkat çeken Toplu, sürdürülebilir iş faaliyetleri piyasasının, 2020 yılına kadar 4.5 trilyon dolar olması beklendiğini söyledi.

 

Karbon salınım oranlarının düşürülmesinden, katı atıkların, atık suların yeniden dönüştürülmesine kadar pek çok konunun bunun bir parçası olduğunu ifade eden Yahya Toplu, “Enerji başta olmak üzere kaynakların verimli kullanılması konusunda yatırımlara ihtiyaç var. Ülkemizde özellikle bu alanlarda daha yeniyiz. Geçen gün açıklanan bir rapora göre atıkların yeniden kazanılması konusunda OECD ülkeleri arasında son sıralardayız. Yine enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak, enerji verimliliğinde ve su verimliliğinde kat etmemiz gereken çok mesafe var. İşte özel sektörde geliştirilmesi gereken bütün bu alanlar için önce bir durum analizinin yapılması gerekiyor” dedi.

 

Toplu, bunun ardından bir fizibilite çalışması ve yol haritasının çıkarılması ve daha sonra da iyi örneklerin özel sektöre aktarılması gerektiğini, TOBB ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilen bu projenin esasının da bu olduğunu belirtti.

 

Analiz raporunun hazırlanması sürecinde İstanbul Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası’nda Odak Grup Toplantıları düzenlediklerini anımsatan Toplu, “Doğrudan yerel ölçekte görüş alışverişi sağladık. Elektronik ortamda anket düzenleyerek işletmelerin görüşlerini aldık. Böylece, İmalat Sanayiinin “Çevre ve Enerji Verimliliği” konularındaki sorunlarını tespit ettik. Yine farklı bir ülke uygulaması görüp, incelemek için İngiltere’ye çalışma ziyareti düzenledik. Bütün bu çalışmaları, “ihtiyaç analiz raporu” olarak ortaya koyduk” dedi.

 

İngiltere Büyükelçiliği Basın ve Projeler Ataşesi Najma Bouakaze-Khan da İngiltere Büyükelçiliği tarafından verilen Refah Fonu’nun yenilenmiş halinin 4 Nisan 2016 tarihine kadar özel sektörün başvurusuna açık olduğunu belirtti.

 

Söz konusu Fonun daha büyük projeler için önceki miktarla oranla daha yüksek destek sağlayacağına da değindi.

 

Toplantıya özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katılım sağladı.

 

Konuşmaların ardından Proje yetkilileri tarafından İhtiyaç Analiz Raporu ve anket sonuçları hakkında birer sunum yapıldı. Taslak Fizibilite Raporu ile ilgili kısa bilgi paylaşıldı.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA