TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yerli malı belgesi değerlendirme toplantısı yapıldı


18.05.2016 / AnkaraYerli Malı Belgesi çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Odalar ve Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.​

Yerli Malı Tebliği'nin yayınlanmasından bugüne kadar geçen yaklaşık 1,5 yıllık süredeki uygulamaların tartışılması, uygulama birlikteliğinin sağlanması ve Türkiye’nin ithalata olan bağımlılığının azaltılmasında kamu alımlarının daha etkin bir politika aracı olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın başkanlığında ve TOBB ev sahipliğinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yerli malı Tebliği ile kamu mal alımı ihalelerinde yerli malı belgesine sahip ürünleri teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmasında yeni bir dönem başladı.

 

Yerli Malı Tebliği gereği olarak % 51 yerli katkı oranına sahip ürünleri teklif eden isteklilere fiyat avantajı sağlanması; ülkemiz sanayi üretim kapasitesinin artırılmasında önemli rol oynuyor.

 

Türkiye’de yüksek teknolojili ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması için kamu alımlarını kaldıraç olarak kullanan yeni mekanizmalar oluşturuldu. Bu mekanizmaların en başında kamu mal alımlarında yüksek teknolojili yerli ürünlere fiyat avantajı sağlanıyor.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA