TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Kimya Sanayi Meclisi sektörün sorunlarını ve Strateji Belgesini değerlendirdi


05.10.2016 / İstanbulTürkiye Kimya Sanayi Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı Timur Erk başkanlığında sektörü etkileyen güncel konuları görüşmek üzere toplandı.​

Toplantının ilk bölümünde meclis üyeleri sırayla söz alarak alt sektörlerden bilgilendirmelerde bulundu ve alt sektörlerde pazarın güçlenmesi ve tüketimin artması gerektiğine vurgu yaptılar.  

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Müdürlüğü’nden Orhan Çetinkaya tarafından Kimya Sektörü Strateji Belgesi (2017-2020) eylem planları sunumu yapıldı. Yapılan sunumda kimya sektörünün alt sektörleri itibariyle ithalat, ihracat ve dış açık rakamlarına değinildi.

 

Toplantıda ayrıca bu sene dokuzuncusu yapılması planlanan Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda sunulmak üzere sektörün öncelikli sorunları ve çözüm önerileri tartışılarak değerlendirmeye sunuldu.

 

Sektörün en temel sorunlarından biri olan ara girdi ithalatından kaynaklanan dışa bağımlılık nedeniyle sektörün rekabet gücünün azalması üzerine görüşlerini sunan meclis üyeleri, çözüm olarak Kimya Sanayi Strateji belgesinde öngörülen eylem planlarının dikkate alınması ve bununla ilgili sorumlu kurumların eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

 

Diğer bir sorunun ise, yatırım ortamının istenilen ölçüde iyileştirilememesi ve kimya sanayinin yerleşim sıkıntısı yaşaması olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu sorunun kümelenme modeli desteklenerek özel sektör işbirliği içerisinde, Özel Enerji ve Endüstri bölgelerinin kurulmasıyla çözüme kavuşturulabileceğini belirtti.

 

Sektörün diğer bir sıkıntısının da, tüketim kimyasallarında kayıt dışı ile mücadelede yaşanan sorunlar olduğunun altını çizen üyeler, bu sıkıntının Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi’nde yer alan denetleme ekiplerinin teknik eğitimlerinin sağlanması ve saha denetimlerinin aktif hale getirilmesiyle ortadan kaldırılabileceğine vurgu yaptı. 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA