TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi Ankara’da toplandı


10.10.2016 / AnkaraTOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi, Meclis Başkanı İbrahim Akbal başkanlığında TOBB İkiz Kuleler’de toplandı. ​

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rekabet Kurumu, BOTAŞ, TPAO, AB Türkiye Delegasyonu ve Özel Sektörden temsilcilerin bulunduğu geniş katılımlı toplantıda, sektördeki güncel gelişmeler değerlendirilirken, yapılan sunum ve oturumlar ile katılımcılar önemli konularda bilgi edindiler.

 

Gündeme geçmeden önce sektörü ilgilendiren konularda kısa bir güncelleme yapan Akbal, Türkiye’nin 2023 enerji vizyonundaki yeniliklerine değinerek, bu kapsamda nükleer enerjinin ve yerli kömürün ekonomiye kazandırılması yönünde çalışmalara hız verildiğini, doğal gazın elektrik üretimi içindeki payının düşmesine karşın evsel tüketimde artışın devam ettiğini ve yenilenebilir enerji projelerinin devreye girmesiyle baz yükte çalışacak doğal gaz yakıtlı elektrik üreten projelere olan ihtiyacın devam edeceğini belirtti.

 

Akbal ayrıca, ETKB tarafından alınan tedbirler kapsamında kaynak çeşitliliğinin arttığını, yeni giriş noktalarının tesis edildiğini, mevcut LNG terminalleri ve yeraltı depolarının kapasitelerinin artırıldığını, yüzen LNG Terminali (FSRU) faaliyetlerine imkan tanınması, yönünde olumlu gelişmeler olduğunu, BOTAŞ’ın ulusal iletim şebekesinin taşıma kapasitesini artırma yönündeki kararlılığı ile birlikte tüm bu gelişmelerin önümüzdeki kış ve devamında arz güvenliğinde sorun yaşanmayacağı yönünde umut verdiğini ifade etti.

 

Dünyada yaşanan gelişmelere de değinen İbrahim Akbal, “petrol fiyatlarındaki gerilemenin durduğunu, 2016-2035 döneminde LNG’nin doğal gaz portföyündeki payının %50 oranında artacağının öngörüldüğünü, petrol fiyatından bağımsız doğalgaz ve LNG fiyatı oluşumu hususunda çalışmalar yapılmakta olduğunu söyledi.

 

-2016-2017 kış dönemine dair değerlendirmeler

 

İbrahim Akbal gündem kapsamında yaptığı değerlendirmede, 2016 yılında 49,5 milyar m3 olarak gerçekleşen tüketim tahminin (erken ve soğuk kış koşulları hariç olmak üzere) gerisinde kalınacağı yönünde beklenti olduğunu, EgeGaz’ın kapasite artışı ve Etki Liman’ın devreye girmesiyle birlikte ulusal iletim şebekesi giriş kapasitesinin artacağı bilgisini verdi.

 

BOTAŞ Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu değerlendirmede, meteorolojik veriler doğrultusunda 2016-2017 kışının bir önceki döneme göre daha soğuk olmasının beklendiği ve bu dönemde pik talebin 240 milyon m3/gün’e kadar yükselebileceği belirtildi.

 

-Komite çalışmaları

 

Meclis Başkan Yardımcıları Yaşar Arslan ve Eyüp Aratay komite çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

 

Mevzuat Alt Komite Başkanı Yaşar Arslan sektörde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi vererek; 1 Eylül 2016 tarihinde; mevcut doğal gaz dağıtım bölgelerinin lisans kapsamı dışında kalan OSB’lere doğal gaz ulaşımının BOTAŞ tarafından sağlanmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı çıktığını, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Tüketici Kanunu kapsamında çıkarılan ilgili yönetmeliğin uyumlaştırıldığını, Ağrı ile Tunceli illerine doğal gaz götürülmesine ilişkin ihale ilanına çıkıldığını, doğal gazın yaygınlaştırılması kapsamında; üçüncü taraflardan hizmet alımı yöntemini de kapsayacak şekilde LNG ve CNG’nin dağıtım bölgelerinde mevcut alt yapıyı kullanarak dağıtım hizmetinin sunulması yönünde çalışmalar yapılmakta olduğunu belirtti.

 

 

-“Sürdürülebilir bir piyasa, nasıl?”

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Arz Güvenliği Daire Başkanı Murat Akkaya da ETKB tarafından her sene bir tema çerçevesinde hazırlanan sektör raporunun, 2015 yılında arz güvenliği kapsamında yerli kaynaklar ve LNG gelişimi ile  kaynak çeşitliliği üzerine olduğunu ve rapor ile istenilen başarıya ulaşıldığını ifade etti.

 

2016 yılında hazırlanacak raporun doğal gaz piyasasında sürdürülebilirlik stratejisi üzerine kurgulanacağını ve ilk taslağın önümüzdeki günlerde çıkacağını belirten Akkaya, bu bölümde interaktif bir ortamda “sürdürülebilir bir piyasa” oluşumu için meclisin katkısını talep etti.  

 

-Meclis Danışman faaliyetleri

 

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Danışmanı Erdinç Özen de Türkiye’nin doğal gaz piyasasının geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

 

Özen, gelecek 5 yıl içinde; Global ölçekte 150 milyar m3’lük LNG’nin arz edileceği, AB gazlaştırma kapasitesinin 125 milyar m3’e ulaşmasının beklendiği ve üzerinde çalışılan ve planlanan projelerin devreye girmesi ile birlikte arz miktarının 250 milyar m3’e kadar yükselebileceğini ifade etti.

 

2026 yılına kadar BOTAŞ’ın uzun dönem gaz kontratlarının sonlanacağını belirten Özen, 10 yıl sonra Türkiye’nin gazın gaz ile rekabet edebildiği AB’ye göre çok daha iyi şart ve kontratlar ile ucuza gaz alabildiği bir ülke olma şansı bulunduğunu ve bu kapsamda önümüzdeki 10 yıl için doğal gaz piyasasının alternatif enerji kaynakları ve talep dinamikleri dikkate alınarak modellenmesi gerektiğini belirtti. 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA