Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey

Asya Verimlilik Teşkilatı’nın Etkinlik ve Faaliyetleri


28.04.2021 / DuyurularSivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri,​
Bakanlığımızın uluslararası kurumsal işbirlikleri çerçevesinde, 11 Ekim 2019 tarih ve 30915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7187 No’lu Kanun ve 25 Ocak 2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri uyarınca, 2020 yılı itibariyle üyesi olduğumuz Asya Verimlilik Teşkilatı’nın (AVT) koordinasyon çalışmaları, Bakanlığımız bünyesinde yürütülmektedir. 

AVT tarafından verimlilik, yalın üretim, mükemmeliyet merkezleri gibi konuların yanı sıra; akıllı kamu hizmetleri, sürdürülebilirlik, sağlık ve tarım gibi konu başlıklarında üye ülkelere yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Bu etkinlik ve faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiye "https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/92d9c73bddbb/asya-verimlilik-teskilati" ve "https://www.apo-tokyo.org/upcoming-projects" adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Name Surname
Your Email
Your Friend's Email
Your Note
Your message has been sent
Thank you
SEARCH