Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi

TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi Çalışma Esasları

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği;

 

- Doğal kaynakların yanlış kullanımı suretiyle gelecek nesillerin gelişme potansiyeline zarar vermeden sürdürülebilir kalkınma ilkesine bağlı kalarak,
- BM’in Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin 7 nci maddesinin, “çevre” konusundaki hedefleri ortaya koyduğunu ve TOBB’un BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi Projesi"nin, Türkiye’deki "özel sektör" ortağı olduğunu hatırlayarak,
- Diğer taraftan, Türkiye’nin aralarında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü’nün de yer aldığı çevre konusunda çok sayıda uluslar arası sözleşmeye taraf olduğunu göz önünde tutarak, 
- Başta Anayasamız olmak üzere, Türkiye’nin AB ile katılım müzakerelerinde “Çevre” faslının müzakerelere açıldığını, müzakerelerin tamamlanabilmesi için kapsamlı ve maliyetli bir sürecin gerekli olduğunu; ancak geniş mutabakat temeline ve sağlam analizlere dayandırılması halinde, belli alanlarda Türkiye için uzun geçiş sürelerinin de söz konusu olabileceğini göz önünde tutarak,
üretimin içinde olan, değişim ve uyumu gerçekleştirecek reel sektör temsilcilerinin katılımıyla “TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi” kurmuştur.

 

Amacı

 

1- TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi (TOBB-ÇİDDK), Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Müzakereleri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinde “Çevre” faslı kapsamındaki konularda, TOBB’un iş dünyası adına oluşturacağı pozisyonların hazırlık sürecine katkı sağlamaktır.

 

Oluşumu

 

2- TOBB-ÇİDDK’in oluşum aşağıda sunulmuştur:
- Çevreden Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
- Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sektör Meclisi
- Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi
- Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi 
- Türkiye Denizcilik Meclisi
- Türkiye Enerji Meclisi 
- Türkiye İklimlendirme Meclisi 
- Türkiye Kimya Sanayi Meclisi
- Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi 
- Odalar:
o ASO
o Antalya TSO
o Bursa TSO
o EBSO
o Gaziantep SO
o İSO
o Konya SO
o Ve diğer ilgili Odalar

 

İşleyiş

 

3- TOBB-ÇİDDK, TOBB Genel Sekreterinin daveti üzerine ilk toplantısını gerçekleştirir. Toplantıda, Komite’nin Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçilir. Komite Başkanının, Başkan Yardımcısının veya Komite Üyelerinin talebi ile Genel Sekreterin daveti üzerine toplanır. Komite’nin sekretarya görevi, TOBB AB Daire Başkanlığı Çevre Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

TOBB ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞLERİ

 

 
 
 
 
 
OĞUZ TEZMEN
TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi Başkanı
Doğum Yeri ve Yılı
İstanbul, 1948
Mezun Olduğu Okul /
Bölüm / Yıl
Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi / İktisat-Maliye / 1969
İştigal Konusu
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Genel Koordinatör ve TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkan Yardımcısı
İş Adresi
Cyberpark,Cyberplaza C Blok kat:2 Bilkent ANKARA
İş Tel
0312 444 50 57 / 1102
İş Faks
0312 265 09 06
Yabancı Dil
İngilizce, Fransızca

 

 

 

 

 

 

AYGÜL ÖZSU
TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı

Doğum Yeri ve Yılı

Karadeniz Ereğli, 1970

Mezun Olduğu Okul /
 Bölüm / Yıl

İTÜ / Çevre Mühendisliği / 1992 (Lisans)

Karaelmas Üniversitesi / Çevre Mühendisliği / 2006 (Yüksek Lisans)

İştigal Konusu

Çevre Yönetim Başmühendisi ve TOBB Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi Çevre Danışmanı

İş Adresi

Uzunkum Cad. No: 7 67330
Karadeniz Ereğlisi-ZONGULDAK

İş Tel

0372 329 42 87

İş Faks

0372 323 62 08

Yabancı Dil

İngilizce

 

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA