Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Oturum Aç

Görevler

Görevleri
 
 Borsaların karşılaştığı her tür sorunla ilgilenmek ve çözümlenmesini sağlamak, 
Borsalardan gelen fiyat bültenlerini derlemek ve borsa fiyatlarını izlemek, 
Muhtelif tarım ürünlerinin üretim, tüketim, stok, ihracat, fiyat vb. durumları hakkında rapor hazırlamak ve borsalara duyurmak, 
Tarım ekonomisi ile ilgili mevzuat ve uygulamaları izlemek, tarım ürünleri pazarlaması ve ticareti ile ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 
Tarımsal ürün fiyatları, destekleme alımları ve iç ticaret politikaları üzerinde. TOBB görüşünü oluşturmak, iç ticaret konularıyla ilgili olarak özel ve kamusal kuruluşların çalışmalarına katılmak, 
Borsalarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek. Uygulamada karşılaşılan aksaklıkları tespit etmek, gerektiğinde mevzuatta değişiklik yapılması için gerekli çalışmalar yapmak ve mevzuatı borsalara duyurmak, 
Borsalardan gelen iç yönetmelikleri incelemek ve onaya sunarak sonucu borsaya bildirmek, 
Borsalarla ilgili konularda bakanlıklardan gelen İstekleri cevaplamak ve görüş bildirmek, 
Ticaret Borsaları Konseyi Toplantılarının organizasyonunu yapmak, Konseyde gündeme getirilen konular hakkında ilgili makamlarla temasa geçmek ve gelişmeleri takip etmek, sonucunu ilgililere duyurmak,  
Borsa kurulması, görev alanlarının genişletilip daraltılması, işlerinin mahallinde incelenmesi, raporların düzenlenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 
Borsaların bütçeleri, gelir ve giderleri ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken bilgi formlarını izlemek ve değerlendirmek, 
Borsaların genel ve dönem seçimleriyle ilgili işleri ve durum değişikliklerini izlemek ve bilgi işlem kayıtlarına işlemek, cetvelleri düzenlemek, 
Borsalarca kotasyonlarına dahil edilmesi istenen maddelerin, mahallinde incelenmesini yapmak ve konuyla ilgili rapor hazırlamak ve sonucunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına iletmek, 
Borsaların meclis üyelerine verilecek huzur haklarını birlik yönetim kurulunca tespit işlemlerini izlemek ve sonuçlandırmak,
Borsaların meslek gruplarındaki değişiklikleri izlemek, yönetim kurulu onayına sunmak ve ayrıca ilgili borsaya sonucu iletmek, 
Borsaları ilgilendiren konularda toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, 
Borsalarca tespit edilen ticari teamülleri derlemek ve konularına göre tasnif etmek, 
Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.
 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik çalışmaları   ile Ürün İhtisas Borsası Kuruluş çalışmalarını yürütmek
 Tarım Kurulu sekreteryasını yürütmek
ARAMA