Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Oturum Aç

Formlar / Dokümanlar

» Fuar Düzenleme Basşvuru Formu ve Taahhütname

»Fuar Düzenleme Başvuru Formu (xls)

Yetki Belgesi Başvuru Formu

 

(Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar, Md. 9, a bendi)

 

Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi başvurusu veya Yetki Belgesi yenileme başvurusunda bulunacak firmalar tarafından, Esaslar’da belirtilen diğer belgelerle birlikte, üyesi bulunduğu Oda’ya teslim edilecek olan "Yetki Belgesi Başvuru Formu" aşağıda sunulmuştur.

 

Yetki Belgesi Başvuru Formu

 

Yetki Belgesi başvurusu veya Yetki Belgesi Yenileme Başvurusunda bulunacak firmalar tarafından, Esaslar’ın 9 uncu maddesinin (f) bendi uyarınca yatırılacak olan 500,-YTL Yetki Belgesi ücretinin yatırılabileceği TOBB banka hesap numaraları:

 

Akbank Bakanlıklar Şubesi TR770004600153888000008079

Halk Bankası Çukurambar Şubesi TR690001200131100016000018

Vakıfbank Merkez Şubesi TR700001500158007285342956

 

 

Fuar Sonuç Raporu Formu

 

(Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar, Md. 4, ö bendi)

 

Yetki Belgesi sahibi firmalar tarafından, Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 20 nci maddesinde belirtilen diğer belgelerle birlikte, fuar düzenleme başvurusunda bulunulmuş olan Oda / Borsa’ya, fuar kapanış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde teslim edilecek olan "Fuar Sonuç Raporu Formu" yenilenmiş bulunmaktadır.

Fuar Sonuç Raporu Formu

 

 

Fuar Düzenleme Başvuru Formu ve Taahhütname

 

(Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar, Md. 4, ı bendi)

 

Fuar Düzenleme başvurusunda bulunacak olan Yetki Belgesi sahibi firmalar tarafından doldurularak, fuarın düzenleneceği yerdeki Oda / Borsa’ya, Esaslar’da belirtilen diğer belgelerle birlikte teslim edilecek olan "Fuar Düzenleme Başvuru Formu ve Taahhütname" yenilenmiş bulunmaktadır.

Fuar Düzenleme Başvuru Formu ve Taahhütname

 

 

 

 
TOBB Banka Hesap Numaraları
 
Akbank Bakanlıklar Şubesi TR770004600153888000008079
Halk Bankası Çukurambar Şubesi TR690001200131100016000018
Vakıfbank Merkez Şubesi TR700001500158007285342956
 
Fuarlara İlişkin Yapılan Yazılı ve Görsel Tanıtım, Reklam ve İlanlar ile Fuar Katalogları ve Davetiyeler
(Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar, Md. 19)
 
Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Fuar Takvimi’nde yer alan bir fuara ilişkin yapılan yazılı ve görsel tanıtım, reklam ve ilanlar ile fuar katalogları ve davetiyelerinde "BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR" ibaresine aşağıda belirtilen biçimde yer verilmesi zorunludur.
 
İbarenin tamamı büyük harfle kalın olarak Times New Roman fontu kullanılarak, aşağıda belirtilen yazı puntolarından daha küçük olmayacak şekilde kolaylıkla okunabilir biçimde yazılacaktır.
 
Fuar Davetiyelerinde : 8 Punto
El İlanlarında : 8 Punto
Fuar Kataloglarının Ön Kapağı Üzerine :10 Punto
Tam Sayfa Gazete İlanlarında : 12 Punto
Yarım Sayfa Gazete İlanlarında : 10 Punto
Yarım Sayfadan Daha Küçük Gazete İlanlarında : 8 Punto
Tam Sayfa Dergi İlanlarında : 10 Punto
Yarım Sayfa ve Daha Küçük Dergi İlanlarında : 8 Punto
Satış Broşürleri ve Fuar Katılım Sözleşmelerinde : 10 Punto
Sokak İlanlarında (Billboard, Bez Afiş vb.) : 72 Punto
 
Not: İlanın boyutlarına göre bahse konu ibare birden fazla satırdan oluşacak şekilde ilgili ilana yerleştirilebilir.
 
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası
Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 18 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, düzenleyicinin, düzenleyeceği her bir fuar için yaptırması zorunlu olan "üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası", sigortaya konu olan tazminat limitleri asgariden;
 
- Şahıs Başına Bedeni : 100.000,-YTL
- Olay Başına Bedeni : 500.000,-YTL
- Olay Başına Maddi : 100.000,-YTL
 
limitleri kadar olacak şekilde, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde akdedilecektir.
 
Sigorta poliçesi ile sigorta priminin tamamının ödenmiş olduğunu gösterir belge, Esaslar’ın 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen diğer belgelerle birlikte, fuar kapanış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, fuar düzenleme başvurusu yapılmış olan Oda / Borsaya teslim edilecektir.
 
Bahse konu sigortayı yaptırmadığı tespit edilen düzenleyicinin ise, Esaslar’ın 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, teminatının yarısı Birliğe irat kaydedilecektir

 

.

 

ARAMA