Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Oturum Aç

Ana Sayfa

GÖREV TANIMI VE FAALİYETLERI

 

İdari İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İç Hizmetler Müdürlüğü, Birlik hizmet binaları ile ek binalarının, ek büroların ve her türlü araç-gerecin tamir, bakım, onarımları, elektrik, telefon, faks, doğalgaz, su, aidat, kira, temizlik, güvenlik, sigorta, teknik v.b. işlerin takibini, birimlerin toplantı salonu taleplerini, Birlik personeli ile toplantılara katılan misafirlerin yemek ve içecek ihtiyaçlarını, Birlik mevzuatı çerçevesinde sağlayan birimdir. Müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

 

1) Personelin öğle ve mesai yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere en uygun şartları tespit etmek, yemek hizmetlerini hijyen ve sağlık açısından denetlemek,


2) Servislerin temizlik faaliyetlerini organize etmek, araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

 

3) Binanın her türlü ziyaretçi giriş çıkışını denetim altına alınmasını sağlamak, giriş çıkış kayıtlarını kontrol etmek,

 

4) Birlik genelinde kullanılan fotokopi makinasının periyodik bakımlarını yaptırmak, yedek malzemelerinin temin edilmesini ve düzenli çalışmasını sağlamak, bölümlere teksir ve fotokopi hizmetlerini vermek,

 

5) TOBB’un tüm telefon ve iletişim kanallarıyla ilgili nakil, açma ve kapama işlemleri ve telefon faturalarının ödemelerinin yapılmasını sağlamak,

 

6) Sorumluluk alanı ile ilgili harcamaları; Birlik prosedürü, mali mevzuat, satınalma, şartlarına uygun olarak sağlamak,


7) Toplantı salonlarının kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak,

 

8) TOBB’un İstanbul Hizmet Binası’nda bakım, onarım, elektrik, su, telefon, araç-gereç vb. tüm ihtiyaçlarının temini hususunda GTİ ile koordineli çalışmalar yapmak,

 

9) TOBB’un genel evrak akımı işlerini düzenlemek ve arşiv hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,


10) Gelen ve giden evrak’ın kayıtlarının tutulmasını ve muhafazasını sağlamak.

 

11) TOBB’un evrak ve dosya yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak,

 

12) Birlik dışından gelen her türlü mektup, koli vb. ilgili birim ve kişilere dağıtımının doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak,

 

13) Birliğin tüm birimlerinin PTT ile olan ilişkilerinin takibi, posta kutusunun düzenli olarak açtırılması sağlamak,

 

14) TOBB’a ait tüm araçların her türlü temizlik, bakım-onarım işlerinin yapılması, giriş-çıkışların takip etmek, araçların yakıt giderlerinin takipleriyle ödemelerini gerçekleştirmek,

 

15) Konuk yabancı heyetler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Personele temin edilecek araçların planlanması, tahsis edilmesi,

 

16) Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.

 

17) Genel Sekreterlik Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
 

 

AMAÇ

 

Birimin yukarıda belirtilen görevleri çerçevesinde, faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesidir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres TOBB - Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA
Telefon -
Faks -
E-posta ichizmetler@tobb.org.tr
ARAMA