Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Oturum Aç

Ana Sayfa

GÖREVLER

 

- Birliğimize ait binalarda ihtiyaç duyulan bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon gibi işlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnameler, sözleşmeler hazırlamak, kontrollük yapmak, hakediş incelemek vb. teknik işleri takip etmek,

 

- Birliğimiz tarafından maddi destek verilen inşaatlarda (Deprem konutları, okul, oda hizmet binası, vb.) yapılacak ödemelerden önce inşaat kontrollerini ve diğer teknik çalışmaları yapmak,


- Birliğimize ait gayrimenkullerin emlak vergilerinin yatırılmasını takip etmek,

 

- Birliğimize ait gayrimenkuller ile Birliğimizce alınacak gayrimenkullere ait, ilgili kurumlarda (tapu müdürlükleri, belediyeler vb.) yapılan işlemleri takip etmek,

 

- Birliğimiz görüşlerine sunulan teknik içerikli tebliğ, yönetmelik vb. mevzuat taslaklarına ve mevzuat değişikliklerine Odalarımız, Hukuk Müşavirliğimiz ve Sektör Kurullarımızın da görüşlerini alarak görüş bildirmek.


»Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Taslağı

 

ARAMA