Şerit Komutlarını Atla

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Oturum Aç

Ana Sayfa

Görevleri:
Mali ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü; vergi ve çalışma mevzuatı kapsamına giren konu ve uygulamalara ilişkin

  1. Oda ve Borsalardan gelen yazıları cevaplamak, İlgili Bakanlıklara iletmek ve sonuçlarını takip etmek,
  2. İlgili birimlerle koordineli olarak, Oda ve Borsalardan da görüş almak suretiyle Birlik görüş ve önerilerini hazırlamak,
  3. Yasal düzenleme, çalışma ve yayınları takip etmek, toplantı, konferans vb. etkinliklere katılmak,
  4. Üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla toplantı, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
  5. Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.

görevlerini yerine getirmektedir.

ARAMA