Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Oturum Aç

Ana SayfaGörevleri

 

» Odaların çeşitli konularda sordukları hususlar hakkında incelemeler ve çalışmalar yaparak gerekli cevapları hazırlamak, 
» TOBB'nin yıllık faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak üzere hazırlamak,  
» Odaların karşılaştığı her tür sorunla ilgilenmek ve çözümlenmesini sağlamak, 
» Odalardan gelen iç yönetmelikleri inceleyip, onaya sunarak sonucunu odaya bildirmek, 
» Odalarla ilgili konularda Bakanlıklardan istenen bilgileri sağlamak ve görüş bildirmek, 
» Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları konsey toplantılarının organizasyonunu yapmak ve Oda konseylerinin raportörlük hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 
» Oda kurulması, görev alanlarının genişletilip daraltılması hususundaki taleplerin, mahallinde incelenmesi, raporların düzenlenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması işlemlerinin yapılması, 
» Ticaret Sicili memurluklarının kurulması, işlemlerinin izlenmesi ve sonuçlandırılması işlemlerinin yürütülmesi, 
» Esnaf-tacir ayrımı ile ilgili mevzuat değişikliklerini izlemek, bu konuda birlikten istenecek görüşün tespiti için çalışmalar yapmak, 
» Odaların genel ve devre seçimleriyle ilgili işleri ve durum değişikliklerini izlemek ve bilgi işlem kayıtlarına işlemek, cetvelleri düzenlemek, 
» Odaların meslek gruplarındaki değişiklikleri izlemek, yönetim kurulunun onayına sunmak, sonucu ilgili odaya bildirmek,

» Odaları ilgilendiren konularda toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, 

» İş makinelerinin tescili ile ilgili çalışmaları yapmak ve bu konuda odaları bilgilendirmek, 

» Genel Kurul Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak ve Dilekleri İnceleme Komisyonu raporunun hazırlanmasını sağlamak, 

» Delege tespiti ve kriterleri çalışmalarını yürütmek, 

 

ARAMA