Background Image
Previous Page  2-3 / 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2-3 / 128 Next Page
Page Background

Değerli Girişimci Kardeşim,

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB olarak, 81 il ve 160

ilçedeki Odalarımız-Borsalarımız ve Sektör Meclislerimizle

1,5 milyon üyemizin hizmetindeyiz. Hem coğrafi hem

de sektörel olarak iş dünyamızın tamamının asli temsil

mekanizması olarak görev ve sorumluluk üstlenmiş

durumdayız.

TOBB olarak ana misyonumuz ekonomimizin büyümesi ve

üyelerimizin rekabet güçlerinin artırılması, ülkemizin iş ve

yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Bu misyonla faaliyete

başladığımız 1952 yılından bu yana özel sektörümüzün

önünü açan hemen her yasal düzenlemenin altında

TOBB’un imzası vardır.

Yurtiçindeki geniş ağımız sayesinde mikro ölçekli

üyelerimizin bile sıkıntılarını takip ediyor; bu sıkıntılara

çözüm önerileri geliştiriyoruz. Daha sonra kamu-özel

sektör istişare mekanizmaları ile bu sorunların çözümünün

takipçisi oluyoruz. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu reform

alanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu reformların

hayata geçmesi için devletimiz ile birlikte çalışıyoruz.

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak

sadece iş dünyası için değil, eğitim ve sosyal sorumluluk

alanlarında ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz.

Tüm bunların yanında uluslararası arenada Türk iş

dünyasını en iyi şekilde temsil ediyor, onların sesi oluyor,

haklarını koruyoruz. Küresel iş dünyası kuruluşlarının

tamamına yakınının yönetim kurullarında yer alarak Türk

girişimcisinin sözcülüğünü yapıyoruz.

Bu kitapta, TOBB olarak iş dünyamıza verdiğimiz

hizmetlerin kısa bir özetini sizlerin bilgisine sunuyoruz.

Finansmanaerişimdenihracatıkolaylaştıranuygulamalara,

nitelikli çalışandan anlaşmazlıkların hızlı çözümüne,

işlerinizi sürdürürken ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiye

buradan ulaşabilirsiniz.

Son 35 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Türkiye,

özel sektörümüzün dinamizmi ve başarı azmiyle ekonomik

hedeflerine ulaşacak ve inşallahdünyanın lider ülkelerinden

biri haline gelecektir.

Ülkesinin geleceğine inanan, Türk müteşebbisinin

potansiyelini bilen TOBB; geçmişte olduğu gibi bundan

sonra da Türk özel sektörünün daha ileriye gitmesi için

bitmek bilmeyen bir heyecanla ve durmaksızın çalışmaya

devam edecektir.

Saygılarımla,

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TOBB Başkanı

b a s k a n l i k @ t o b b . o r g . t r

@ R h i s a r c i k l i o g l u