Background Image
Previous Page  4-5 / 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4-5 / 128 Next Page
Page Background

Kâr amacı gütmeyen,

Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar, 15/3/1950 tarihli Resmi

Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Yeni düzenlemeler getiren

ve 1/6/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile

Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği;

• Odalar ve Borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek,

• Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,

• Oda ve Borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak,

• Oda ve Borsa mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve

güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak,

• Ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

• Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek,

amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir.

TOBB; 81 il 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsanın (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları) üst kuruluşudur.

Birliğin merkezi Ankara’dadır.