Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görevler ve Faaliyetler

Bilgi Erişim Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
 
Türkiye’deki ticari ve ekonomik faaliyetlerle ilgili her türlü bilginin odalar ve borsalar bünyesinde erişilebilir kılınmasını sağlamak, buna yönelik olarak web siteleri tasarlamak ve teknik destek vermek amacıyla birimimiz çalışmalar yürütmekte. Bunların yanında birimimiz tarafından yapılan başlıca görevler ve faaliyetler şöyle;
  • Sanayi Bilgi Sistemi kapsamındaki işler
  • Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi
  • Açılan Kapanan Şirket İstatistikleri
  • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Faaliyetlerinin TOBB adına takibi
  • Web Sitesine ilişkin yapılan işler
  • Bülten ve Broşürler
  • Grafik Tasarım ve Geliştirme İşleri
SANAYİ BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ İŞLER
 
Türkiye'de kapasite raporu yaptırmış yaklaşık 70.000 üretici firmanın bulunduğu Sanayi Veritabanı 2003 senesinden itibaren İnternet üzerinden sorgulamaya açılmıştır. Sistem vasıtasıyla firma adı, adresi, telefon, faks, rapor tarihindeki personel sayısı, üretilen ürün bilgisi ve il ya da Türkiye genelinde ürün bazında toplam kapasite miktarı bilgilerine ulaşılabilmektedir. Ücretsiz üyelik sistemine göre işleyen sitede, üretici firmaların iletişim detayları ile sektör ve ürün bazında çeşitli istatistiksel bilgiler kullanıma açılmıştır. Veritabanında 2009 yılı sonu itibari ile toplam sorgulama yapan üye sayısı 17,580 olarak gerçekleşmiştir.
 
Sorgulama programlarının iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sürekli devam etmektedir. Son geliştirilen programlarla aranılan ürünün imal edildiği iller Türkiye haritası üzerinde renklendirilerek daha görsel bir yapıya kavuşturulmuştur. Ayrıca ülkemiz Sanayisini geliştirme ve teşvik etme çalışmalarında kullanmak üzere “Sanayi Kümeleme” programları geliştirilmiştir.
 
Söz konusu sanayi veri tabanına ilişkin telefon ve faks vasıtasıyla gelen sorular web tabanlı sistemin açılmasıyla azalmıştır. Ancak bunun yanında Sanayi veritabanından yararlanmak amacıyla doğrudan müdürlüğümüze yurtiçinden ve yurtdışından başvurular en kısa zamanda cevaplandırmaktadır.
 
Türkiye'de oluşan ürün fiyat bilgilerinin tek bir yerde toplanarak bu bilgilerin TOBB Internet sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce yayınlanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan sistemdir. Türkiye genelinde faaliyette bulunan Ticaret Borsalarında oluşan fiyat bilgilerinin Internet üzerinden toplanması, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır. Ticaret Borsaları için fiyat endeksi hesaplanmaktadır. Böylece ilgilenenler fiyat değişimlerini izleyebilmektedirler. Borsalar bilgi girişlerini Internet üzerinden gerçekleştirmekte ve ürünlere ait oluşan en az fiyat, en çok fiyat, ortalama fiyat, işlem miktarı, işlem adedi ve işlem tutarı bilgilerini girmektedirler. Hazırlanan Internet yazılımları ile Türkiye genelinde Ticaret Borsalarında oluşan fiyat hareketlerinin tek noktadan izlenmesi mümkün olmuştur. Ayrıca Borsaların yıllık işlem hacimlerine ait bilgiler ile ihale duyuruları da bu sistem aracılığı ile toplanmaktadır. Söz konusu sistem 41 Ticaret Borsası tarafından kullanılmaktadır. Bilgi Erişim Müdürlüğü olarak bu işlemin sürekliliği temin edilmektedir.
 
 31/03/2009 tarihinde yapılan IV. İstatistik Konseyi 2009 Toplantısında alınan karar gereğince, TÜİK tarafından açıklanan şirket, kooperatif ve gerçek kişilere ait işletmeler ile ilgili Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerinin Resmi İstatistik kapsamında yayımlanma sorumluluğu 2010 yılı başından itibaren tamamen Birliğimize devredilmiştir.
 

Resmi İstatistik kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden yararlanarak birimimiz tarafından gerekli veri girişi yapılmakta ve bu veriler kullanılarak her ayın 3. haftasında saat 10:00’da “Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri” Bilgi Erişim Müdürlüğü tarafından oluşturulan istatistikler ve haber bülteni yayınlanmaktadır.

 

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri
30/03/2010 tarihinde yapılan V. İstatistik Konseyi Toplantısında alınan karar gereğince, Türkiye’de sadece sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik istatistiklerle ilgili “Sanayi Sektörü Kapasite Raporu İstatistiklerinin” Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanma sorumluluğu TOBB’a verilmiştir. 18/07/2011 tarihinde Birliğimizin talebiyle ilgili istatistik konu başlığı, istatistiklerin Sanayi Kapasite Raporlarından derlenmesi gerekçesiyle “Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri” olarak değiştirilmiştir.

 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Faaliyetlerinin TOBB adına takibi
TÜBİTAK’ın sekretaryasını yürüttüğü ve Başbakanın başkanlığında yılda 2 defa toplanan söz konusu kurulda Başkanımız doğal üye olarak yer almaktadır. Kurulun aldığı kararlar ve faaliyetler Birimimiz tarafından takip edilmektedir.
 
WEB SİTESİNE İLİŞKİN YAPILAN İŞLER
 
TOBB Ana web sitesi, TOBB Hizmetlerine ait web siteleri, Birlik dışı web siteleri ve TOBB İntranet web sitesi.
 
TOBB Web sayfalarının tasarım, güncelleme çalışmaları Bilgi Erişim Müdürlüğü Tarafından yürütülmektedir. Yurtdışından ve yurtiçinden Birliğimize ulaşan ve yayınlanması uygun görülen tüm verilerin web sayfalarımızın ilgili alanlarında yer verilmesi çalışmaları müdürlük tarafından yürütülmektedir. Aylık Ekonomik Forum Dergisi web sayfasında elektronik olarak yayınlanması birim tarafından yapılmaktadır. Çeşitli kampanyalar için web tasarımları, grafik çalışmaları, içerik yönetimi ve güncellemeleri birim tarafından yapılmaktadır. Hazırlanan ve halen içerik yönetimi birim tarafından başlıca web sayfalar listesi aşağıdadır.
 
TOBB Hizmetlerine ait web sitelerinden bazıları
 

- Sanayi Veritabanı

Sektör Meclisleri

- BECERİ 10 UMEM Bilgi Sitesi

İktisadi Raporlama

- KRİZ VARSA ÇARE VAR bilgi sitesi

ICC-Tr

- KOBİ Bilgi Sitesi

Kadın Girişimciler

- Türkiye’den İşbirliği Teklifleri (Boft)

Genç Girişimciler

- Yurtdışından İşbirliği Teklifleri

Avrupa  Birliği Dairesi

- Yurtdışından İhale Duyuruları

Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi

- T.Ticaret Sicili Gazetesi

Fuarlar Müdürlüğü

- TOBB-GS1

Sigortacılık Müdürlüğü

- Atık Borsası

ATA Karne

- Türkçe Konuşan Girişimciler Portalı

TIR Karne

- Shortsea Shipping

Dış Ekonomik İlişkiler

 
 
BÜLTEN VE BROŞÜRLER
 
Bilgi Hizmetleri Tanıtım Broşürü
Bilgi Hizmetleri Tanıtım Broşürü, Türkiye’deki tüm elçiliklere, bakanlıklara, müsteşarlıklara, genel müdürlüklerine, milletvekillerine, Oda ve borsalara, Yurtdışındaki Türk elçiliklerine, Yurtdışı ticaret noktalarına Başkanımızın imzası ile gönderilmektedir.
 
Ekonomik Forum Dergisi
2006 yılından itibaren yayınlanan Ekonomik Forum Dergisi aylık olarak müdürlüğümüz tarafından web sitesinde tamamı elektronik olarak yayınlanmaktadır. Aylık Ekonomik Forum Dergisi web sayfasında elektronik olarak yayınlanması birim tarafından yapılmaktadır. Ayrıca yayınlanmış sayılar sınıflandırılarak tek yerden erişilmesi için sürekli güncellenen arşiv altyapısı oluşturulmuştur. Bugün itibarı ile 2006 senesinden günümüze kadar olan tüm dergiler içerikleri ile beraber elektronik ortamda erişilebilir durumdadır.
 
TOBB in Press
2005 yılının Kasım ayından itibaren yurtdışı haber sitelerinde Birliğimiz ve Başkanımız ile ilgili yayınlanan İngilizce haberler derlenerek web sitemizin ilgili kısmında yayınlanmaktadır.
 
GRAFİK TASARIM VE GELİŞTİRME İŞLERİ
Birimlerin grafik, görsel ve logo talepleri karşılanmaktadır. Ayrıca toplantı, seminer, basılı materyaller ve dış talepler için grafik, afiş ve logo çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde Birliğimiz kartvizitleri, giriş kartları tasarlanmıştır. Bunun dışında vektörsel olarak Birliğimiz logosu 8 çeşitte hazırlanarak web sayfasına kullanıma sunulmuştur.
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA