Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hizmetler

 

 


Bilgi Erişim Müdürlüğü

Türkiye’deki  ticari ve ekonomik faaliyetlerle ilgili her türlü bilginin odalar ve borsalar bünyesinde erişilebilir kılınmasını sağlamak, buna yönelik olarak web siteleri tasarlamak ve bu programları kullanmak, kullanılmasını sağlamak ve teknik destek vermek amacıyla birimimiz çalışmalar yürütmekte. 
 
Birimimiz Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne ilişkin indeks bilgilerini abonelere iletmek ve abonelerin üyelik takibini yapmakta. Resmi İstatistik kapsamında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden yararlanarak, gerekli veri girişi yapılarak, aylık olarak derlenen istatistikler elektronik olarak yayımlamakta.
 
Talepler doğrultusunda, veritabanlarından sağlanamayan standart dışı bilgileri araştırarak ilgili yerlere gönderilmesi sağlanmakta. Bilgi talepleriyle ilgili sorulara TOBB’nin mevcut veri tabanları veya abone olunan veritabanları, bilgi merkezleri, kütüphane kaynakları yolu ile cevap vererek ve gelen talepler doğrultusunda bilgi kaynaklarını ve veritabanlarını geliştirilmektedir.
 
Ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarının tespiti, satın alınması ve abonelik işlemlerinin yapılmasını birim tarafından takip edilmekte. Kuruluşlarla iş birliği yaparak, ihtiyaç duyulan veri tabanları ile ilgili proje çalışmalarını yürütülmekte.
 
Hizmet ve ürünlerin kalite ve standartları  açısından denetimini sağlamak, Birliğin yürütmekte olduğu bilgilendirme ve bilgi derleme hizmetlerinin bir merkezden yürütülmesi için  çalışmalarda bulunmak, TOBB birimleri tarafından istenilen ekonomi, dış ticaret ve sanayiye ilişkin bilgilerin araştırılıp temin edilmesini sağlamak ve yazışma yoluyla ilgili birimlere göndermek, Web sayfalarında kullanılması için veya birimlerden gelen talepler üzerine grafik, broşür, afiş, logo, hareketli, hareketsiz görsellerin tasarımlarının yapılması birim tarafından yapılmaktadır.
 
Kurumsallığın sağlanması amacıyla TOBB’a ait logo, amblem, tema ve görsellerin genel kullanımda çeşitlilik göstermemesi için tekdüze edilmesi çalışmaları sürekli yapılmaktadır.  
 
Birlik Intranet web sitesinin tasarlanması, iç sirküler, yemek listesi ve telefon rehberi gibi bilgilerin erişilebilir olmasının sağlanması, çalışanları ilgilendiren bilgilerin intranet sayfasında yayınlanması sağlanmaktadır. Bunların yanında Birimimiz tarafında yürütülen diğer başlıca çalışmalar aşağıdadır.
 
  • Sanayi Bilgi Sistemi kapsamındaki işler
  • Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi
  • Açılan Kapanan Şirket İstatistikleri
  • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Faaliyetlerinin TOBB adına takibi
  • Web Sitesine ilişkin yapılan işler
  • Bülten ve Broşürler
  • Grafik Tasarım ve Geliştirme İşleri
 
Birim faaliyeterli hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen "Görevler ve Faaliyetler" linkine tıklayınız.

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Müdür, Veri Tabanı Uzmanı (2 Kişi), Sistem Programcısı (2 Kişi), Sistem Operatörü (1 Kisi) olmak üzere toplam 6 kişi ile hizmet vermektedir. Başlıca görevlerimiz:
 
»Birliğin tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek,
»Yeni yada geliştirilmiş sistemler kanalıyla birlik çalışmalarında gelişmeler planlamak,
»Bilgi işlem hizmetleri, geliştirme ve işletim çalışmalarını yönetmek,
»Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin ve yetkin hizmet sağlamaktır.

 

 Yazılım Müdürlüğü

»Birlik bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılım projelerinin gereklilik çalışmaları ile çözümlenmesini yapmak.
»Çözümleme sonucuna bağlı olarak yazılım ve gerekli durumlarda veritabanı tasarımlarını yapmak.
»Bilgi Hizmetleri Dairesi tarafından geliştirilen bilişim projelerinin yazılım ayağına destek sağlamak.
»Birliğin görev ve faaliyetlerine ait yazılım projelerinin oluştulmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına destek sağlamak, Birliğin tüm internet-intranet uygulamalarının yanısıra, ihtiyaç duyulan istemci-sunucu (client server) mimarisindeki yazılımları geliştirmek, testlerini yapmak, işletilmelerini sağlamak ve bakımlarını yapmak.
»Veritabanı kullanılmasını gerektiren yazılım projelerinde veritabanı yapılarını verimli bir şekilde oluşturmak, bakımlarını ve performans ayarlarını yapmak.
»Borsalar arası bilgi ağı, odalar arası bilgi ağı gibi ulusal ve uluslar arası bilgi ağı projelerini hazırlamak ve işletmek.
»Oda ve borsalara yönelik yapılacak yeni otomasyon çalışmalarını projelendirmek ve gerekli durumlarda yazılım geliştirmek.
»Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerle ilgili her türlü bilginin odalar ve borsalar bünyesinde erişebilir kılınmasını sağlamak, buna yönelik olarak yazılım tasarlamak ve bunları kullanmak veya kullanılmasını sağlamak.
»Müdürlüğün görev faaliyetleri çerçevesinde projelerin entegrasyon çalışmasını yapmak, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, dış kaynak kullanılarak yürütülen yazılım projelerinin yönetimini sağlamak.
»Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü
Müdürlüğümüz, TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplam 25 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Müdürlüğümüze 2009 yılında Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları bünyesinde faaliyet gösteren 238 adet ticaret sicili memurluğundan, mahkemeler ve ilgili resmi makamlardan Gazetede yayınlanmak üzere ayda ortalama 49.922 adet, günde ortalama 2.377 adet olmak üzere toplam 599.064 adet ilan gönderilmiş ve bu ilanlar günde ortalama 718 sayfa gazete matbaa tarafından basılarak ilgililerin adreslerine kargo, özel dağıtım ve PTT kanalı ile gönderilmiştir. Ayrıca hizmet alıcılarımıza Gazetede yayımlanan ilanları ile ilgili olarak yıllık ortalama 17.000 adet telefon destek hizmeti verilmektedir. 
 

 





Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA