TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Otomotivciler, kazadaki hasar bilgilerinin ‘açık’ hale gelmesinde ısrarcı


11.12.2011 / Ankara’da toplanan TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi, maddi hasarlı trafik kazasına karışan araçların, zorunlu mali trafik sigortası ve kasko sigortası poliçesine, hasarın derecesine göre, ağır veya tam hasar gördüklerine dair kaydın işlenmesinin gerekli olduğu görüşünde birleşti.​ ​

Meclis üyeleri, araç muayenesi esnasında aracın kilometre bilgisinin de tespit edilerek, TUVTURK kayıtlarına işlenmesini isterken; sigorta şirketleri tarafından görülebilir hale gelen kilometre bilgisinin, zorunlu mali trafik sigortası ve kasko sigortası poliçesinde de yer almasını talep ettiler. İkinci el araçların, noter satış değeri ile gerçek değeri arasında, yaygın şekilde bir orantısızlık görüldüğüne işaret eden sektör temsilcileri, bu nedenle kilometre bilgisinin noter satış belgesi ile araç ruhsatına da işlenmesini istediler.

Toplantıda, ikinci el araçların alım satımını yapan firmaların ödediği yüzde 1’lik KDV tutarının indirim konusu yapılabilmesini öngören kanun değişikliği konusunda, Maliye Bakanlığı’na görüş sunulması kabul edildi.

-Araç muayenelerinde, ‘muameleciler’ sorunu

Öte yandan meclis üyelerinin, K-1 ve K-2 belgeleri ile ilgili, ‘3,5 tonun altındaki hafif ticari araçların operasyonel kiralanabilmesi için, Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması talebi’, Bakanlığın konuyla ilgili olumsuz görüşte olduğunun bildirilmesi üzerine gündemden çıkarıldı.

TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi üyeleri, araç muayeneleri için muamelecilere verilen vekâletnamenin, TUV TURK tarafından fiilen 1 ay ile sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemenin uygulamada sorun yarattığına değindiler. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması yetkililerince uygulamanın yakında kaldırılabileceği belirtildi.

Toplantıda TRAMER kayıtlarının plaka yerine şasi numarasından sorgulanmasının daha sağlıklı olduğu belirtilirken İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı tarafından araç tescil, ruhsat ve sürücü belgesi verilmesi işlemlerindeki yenilikler hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA