Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

K Belgeleri Mevzuatı

 K Belgeleri Mevzuatı

 

KANUN

- 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

YÖNETMELİK

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği

GENELGELER

http://www.kugm.gov.tr

 

TALİMATLAR

- Ölüm Halinde Ücret İadesi

- Finansal Kiralama Yoluyla İlavesi Yapılacak Taşıtlar

- Gerçek Kişilerin Tüzel Kişiliğe Dönüşümünde Yetki Belgesi Devri Makam Oluru

- Barkodlu Belgeler

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri 25.08.2018

- Muafiyetli Yeki Belgeleri

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Uygulanması Makam Oluru (Devir ve Dönüşüm İşlemleri

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği 71 inci Maddesi Uygulaması

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri Çalışma Grupları Toplantısı Değerlendirmeleri

- E-devletten Çıkartılabilen Karekodlu Belgeler

- Yıldızlı K1 Belgelerinin Değiştirilmesi

- D4 yetki belgesi düzenlenmesi

- Adi Ortaklıkların KTY 71 inci Maddesinden Yararlanabilmesi

- Sehven düşülen taşıtlar

- KTY 20 inci maddesinin ugulanması (reşit olmayan mirasçılar)

- KTY 76 ncı Madde Çerçevesinde Yapılacak İşlemler

- Süresi biten yetki belgelerinden araç düşümü

- Vasiler Tarafından Yapılan Yetki Belgesi Yenileme Talepleri

- D4 türü yetki belgelerinin yeniden düzenlenmesi

- 04.05.2016 tarihinden önce iptal edilen adi ortaklıklar

- Re’sen Düşülen Araçlarda Uyarı Cezası Uygulaması

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri ve Açıklamaları

- K türü Yetki Belgesi Eğitim Toplantısı Sunumu

- Geçici Tescil Belgeleri

- KTY 43 üncü maddesi 22 nci Fıkrasındaki “Sermaye Miktarı” ibaresinin İPTALİ

- KTY Çerçevesinde Düzenlenen Sözleşmeler

- KTY 12 nci Maddesi 2 nci fıkrası Kapsamında Geçici/Süreli düzenleme

- Asgari Kapasite Süre Hesabı

- Yetki Belgesinin Tüzel Kişiliğe Devri

- KTY’de Öngörülen Süreler

- İhlal Tespit Tutanakları

- Yetki Belgesi Başvurusu ve Yenileme İşlemlerinde İstenecek Belgeler

- KTY tebligat usulü hk.

- Yetki Belgesi dosyası zayii hk.

- KTY 23. Maddesinin uygulanması

- İdari işlemlerin Tebligat süreçleri hakkında

- K1 (Ö) Yetki belgesi asgari kapasite şartı

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 22 inci maddesinin 2 inci fıkrasının uygulanması

- KTY çerçevesinde düzenlenen belgelerin arşivlenmesi ve imhası

- Resmi Taşıtların İlavesi

- K1 yıldız yetki belgesi yaş şartı sağlanması

- KTY'nin 78 inci maddesi 9 uncu fıkrası çerçevesinde belgeleri değişimi

- Elektronik Olarak Temin Edilen Bilgiler

- KTY'nin 20 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde belgeleri değişimi 

- Geçici İhraç İzni Kapsamında Yurtdışına Çıkacak Araçlar

- Elektronik Ortamda Hazırlanan Adli Sicil Belgeleri

- Asgari Kapasite ve Birim Taşıt Şartı Başlangıç Süreleri

- Değişikliklerde yetki belgesi aslının istenmemesi

- Uyarma

İdari Para Cezaları

- Yetki Belgesi Yenileme Hakkı

- İdari Para Cezası ve Uyarı Tutanakları​

- K Türü Yetki Belgesi Eğitim Toplantısı Gündemi

Farklı İlde Şubesi Olan K1* Yetki Belgesi Sahipleri​

- E-Devlet Yetkilendirme İşlemleri

İhlal Tutanakları 

Asgari Kapasite Sermaye Şartı 2 Ek-1
- Asgari Kapasite Sermaye Şartı 2 Ek-2

- Asgari Kapasite Sermaye Şartı 2 Ek-3

Odalarımızca Düzenlenen İmza Beyannameleri 

- Oda Kaydı Zorunluluğu Muafiyet

Asgari Kapasite Sermaye Şartı 2
Asgari Kapasite Sermaye Şartı 2 Ek-1
Asgari Kapasite Sermaye Şartı 2 Ek-2
Asgari Kapasite Sermaye Şartı 2 Ek-3
- Özel Amaçlı Taşıtlar İçin Düzenlenen Yetki Belgeleri

- Özel Amaçlı Taşıtlar Duyuru Metni

- Özel Amaçlı Taşıtlar Duyuru Ek-1

- Özel Amaçlı Taşıtlar Duyuru Ek-2

- Özel Amaçlı Taşıtlar Duyuru Ek-3

- Özel Amaçlı Taşıtlar Duyuru Ek-4

- Özel amaçlı taşıtlar

- Asgari Kapasite ve Sermaye Şartı

Uygulamaya Yönelik Hususlar Özel Amaçlı Araçlar 

- İptal durumuna düşen belge dosyaları

- Adi ortaklıklar adına düzenlenen yetki belgeleri

- Özel Amaçlı Taşıtlar Bakanlık Cevabı 

Asgari Kapasite Hesap Usulü Süre Uzatımı

K2 Yetki belgesi sahiplerine yapılacak uygulamalar 

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen mesleki saygınlık ilkesi

- Asgari Taşıma Kapasite Hesap Usulü 

​- Yenileme Sürecinde devir işlemleri

- Yetki Verilmesi

- Mevzuatın Uygulanması

- Özel Amaçlı Taşıtlar

- Yetki Belgesi Devir ve Değişimi

- Bölgesel Çalışma Grubu 30.09.2011

- Adi Ortaklıklar 
- Birim araç şartı

- Devir ve Değişim Uygulamaları

- Özel Amaçlı Taşıtlarda Birim Şartı

- Geçici İhraç İzni Kapsamında Düşülecek Araçlar

- Geçici 10. Madde Şüpheli İşlem Dosyaları

- Özel Amaçlı Taşıtların K1* Belgesine Eklenmesi

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA