Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Çerçevesinde K Yetki Belgeleri

 

TARİHÇE:

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanun’a istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalar için düzenlenen K türü yetki belgelerinin Birliğimizce belirlenecek Odalarımız aracılığıyla verilmesine ilişkin yetki devri gerçekleşmiştir. Verilen yetki devri çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı ile 21.09.2005 tarihinde imzalanan ve 30.04.2011 tarihinde yenilenen protokole istinaden, 67 adet Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odası yetkilendirilmiştir.

K YETKİ BELGESİ NEDİR?

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

- K1 Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

- K2 Yetki belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara,

- K3 Yetki belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.

NASIL ALINIR?

K Türü Yetki Belgesi almakla yükümlü bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, vergi kaydının bulunduğu ilde belge düzenleme konusunda yetkilendirilen Odalarımıza başvurmaları gerekmektedir.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA