Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görüşe Açılan TSE Standartları

Standart Adı

Son Görüş Bildirme Tarihi

TSE K 205 Kabarcıklı plakalar – Polistirenden – Yeşil çatı uygulamalarında kullanılan 13.01.2021
tst 7389/T1 Silaj makinaları muayene ve deney metotları 14.01.2021
TS 5135/tst T3 Gül reçeli 15.01.2021
TS 3958/tst T3 Vişne reçeli 15.01.2021
TS 1917/tst T4 İşlenmiş iç fındık 15.01.2021
TS 3075/tst T2 İç fındık 15.01.2021

tst 3040 - Sanayide kullanılan kalsiyum klorür

16.01.2021

Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri 19.01.2021
tst 13515 TS EN 206'nın uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart 24.01.2021
tst 2879 Suda kalsiyum ve magnezyum tayini için deney yöntemleri 29.01.2021
tst 736/T2 Sıcak su hazırlayıcılar (Boylerler) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan 07.02.2021
TS 13494/tst T1 Aşurelik buğday 08.02.2021
tst 13890/T1 Hortumlar (Farklı bağlantı tipli) – Esnek ondüleli - Paslanmaz çelik (0,5 bar’a kadar olan - 0,5 bar hariç) gaz yakan cihazlar için 08.02.2021
TS 12397/tst T1 Böğürtlen nektarı 08.02.2021
tst 2019133046 yivli tüfek ATEŞLİ SİLAHLAR - YİVLİ-SETLİ TÜFEKLER - AV, SPOR VE MÜSABAKALAR İÇİN 13.02.2021
tst 9130 Doğal mineralli su 20.02.2021
tst 4530 Suda atomik absorpsiyon spektrometri ile potasyum tayini için deney yöntemi 25.02.2021
tst 12849 Yetkili servisler - Alarm cihazları için kurallar 13.03.2021

 

 

Basımı üzerinden 5 yıl geçmiş standartların gözden geçirilmesi

Sektörel bazda sınıflandırılmış Türk Standartları listesi:

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632

Sistematik gözden geçirme oy formu https://statik.tse.org.tr/upload//tr/dosya/icerikyonetimi/4632/01122020135807-2.doc

Oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine 5 Mart 2021 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

 

Yürürlükten Kaldırılan TSE Standartları

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TSE K 169 Plastik boru sistemleri - Bina içindeki soğuk ve sıcak atık suların atılmasında kullanılan - Mineral katkılı polipropilen (pp) malzemeden mamul - Ses geçirmeyen boruların, ekleme parçalarının ve sistemin özellikleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

2. TS ISO 21483 Işınlanmamış (U, Pu) O2 karışık oksit yakıt peletlerindeki plütonyumun nitrik asit içerisindeki çözünürlüğünün tayini

 

Grup Adı : Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi

1. TS ISO 3529-3 Vakum teknolojisi- Terimler ve tarifler- Bölüm 3: Vakum manometreleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO 12006-2 Bina inşaatı - İnşaat işleri ile ilgili bilgilerin organizasyonu - Bölüm 2: Sınıflandırmanın çerçevesi

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS ISO/IEC 14763-1 Bilgi teknolojileri - Müşteri tesislerinde kablolamanın uygulanması ve işletilmesi - Bölüm 1: Yönetim
2. TS ISO/IEC 14763-1/Amd 1 Bilgi teknolojileri - Müşteri tesislerinde kablolamanın uygulanması ve işletilmesi - Bölüm 1: Yönetim - Tadil 1: Yönetim sınıfları

 

Grup Adı : Ulusal Teknik Onay Esas Belirleme Komisyonu

1. TSE-RD 011-Rev01.TSE STATİK ÇALIŞMAYA KATILMAYAN ASMOLEN EPS BLOKLAR İLE İLGİLİ ULUSAL TEKNİK ONAY REHBER DOKÜMANI

 

Grup Adı : TK-10: Kimya Teknik Komitesi

1. TSE K 296 Plastik temizlik kovaları – Çift bölmeli, presli

 

Grup Adı : Petrol İhtisas Grubu

1. TS 2834 EN 23015 Petrol ürünleri-Bulutlanma noktası tayini

 

Grup Adı : Teknik Kurul

2. TSE CEN/TS 15963 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar - Kırılma dayanımı sıcaklığının çentikli numune üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi

 

Grup Adı : TK11:İzolasyon, Kaplama ve Yardımcı Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi

3. TSE CEN/TS 15963 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar - Kırılma dayanımı sıcaklığının çentikli numune üzerinde üç nokta eğilme deneyi ile belirlenmesi

 

Grup Adı : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu

1. TS EN ISO 6926 Akustik - Ses güç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan referans ses kaynaklarının performansı ve kalibrasyonu için kurallar

 

Grup Adı : İnşaat İhtisas Grubu

1. TSE K 12 Pvc esaslı beton ve betonarme kalıp elemanları

 

Grup Adı : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi

2. TS ISO 7004 Fotografçılık-Endüstriyel radyografik filim-X ve gama ıışınları ile pozlandığında ıso hızı ve ıso ortalama gradyanlarının tayini

 

Grup Adı : Milletlerarası Standardlar Özel Daimi Komitesi

3. TS ISO 9512 Sigaralar-Havalandırma tayini-Tarifler ve ölçüm prensipleri

 

Grup Adı : Teknik Kurul

1. TS EN ISO 12460-3 Ahşap esaslı levhalar - Formaldehit salımının belirlenmesi- Bölüm 3: Gaz analizi yöntemi

 

Grup Adı : Petrokimya İhtisas Grubu

1. TS 745 EN ISO 2398 Lastik hortumlar-Bez takviyeli, basınçlı hava hortumları-Özellikler

 

Grup Adı : MTC073: Kaynakçıklık [CEN/TC 121 (ISO/TC 44;SC3)]

1. EN ISO 25239-3:2011

 


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA