Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Deprem - Afet Farkındalık Çalışmaları

 

 • Oda-Borsalarımızın afetlere karşı ne kadar hazır olduğunu tespit edebilmek için; Afetlere Hazırlık Anketi uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre; yaşanacak afetlere karşı eksiklikler tespit edilmiş ve gereken faaliyetlere başlanmıştır.

 

 • Başta deprem olmak üzere ilk etapta ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılacaklar üzerine ve üyelerimizin afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliklerini geliştirmelerine yönelik, AFAD ve Google/Idema ile işbirliğinde tüm Oda/Borsalarımıza afet dayanıklılık konusunda farkındalık eğitimleri düzenlenmiştir.

 

 • Birliğimiz bünyesinde, Oda/Borsalarımız ve üyelerine yönelik deprem başta olmak üzere olası afetler konusunda farkındalık artırmak ve gerekli çalışmalara ivedilikle başlayabilmek amacıyla, “Deprem-Afet Çalışma Grubu” kurulmuştur.

 

 • Bölgesindeki diğer Oda/Borsalara ve üyelerine öncülük edecek ve deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlıklı olmak adına gerekli tedbirleri alacak ve aldıracak, üyelerini bu konuda eğitecek olan İş Sürekliliği ve Mükemmeliyet Merkezleri kurmak amacıyla Google&Idema işbirliğinde başlatılan "Afetlere Dayanıklılık ve İş Sürekliliğinin Desteklenmesi İçin Eğiticilerin Eğitimi Projesi"ne 21 pilot oda ile başlanmıştır. 

 

 • Projenin ilk modülü olarak dijital dayanıklılık kapsamında; Dijital Pazarlamanın Temelleri,  Google Workspace (Gsuite) Ürünlerinin Tanıtımı, Veri Toplama, Google Benim İşletmem, Google Ads, Google Analytics Ürünlerinin Tanıtımı konularında eğitimler verilmiştir. İkinci modül olan afet dayanıklılık kapsamında ise; Afet Dayanıklılık Kavramına Giriş ve Sağlam KOBİ Projesi,  Afet Direnç Testi & En İyi 20 İpucu, Çalışma Kitapçığı & Acil Durum Eylem Planı konularında eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerin tamamlanmasını takiben eğitmenler tarafından uzaktan bağlantı yöntemiyle Odalara mentorluk hizmeti sağlanmıştır. 

 

 • Söz konusu Proje kapsamında odaların "İş Sürekliliği ve Mükemmeliyet Merkezi" olarak tanımlanabilmesi adına, afetlere hazırlık kapsamında mevcut durum tespiti ve yerinde danışmanlık vermek amacıyla Google&Idema yetkilileri tarafından odalara yerinde ziyaret planlanmaktadır.

 

 • Google/Idema ile işbirliğinde öncelikle pilot olarak seçilen 21 Oda/Borsamıza, sonrasında da tüm Oda/Borsalarımıza olmak üzere; Sağlam KOBİ haritası üzerinden afetlere karşı hazırlık durumlarını görebilecekleri bir anket uygulamasına başlanmıştır.

 

 • Oda/Borsalarımızı, hizmet binalarının olası afetlere hazır olup olmadığını tespit edebilmeleri için, yapının güncel deprem yönetmeliğine uygunluğunun kontrol ettirilerek depreme dayanıklılık testi ile bina performans analizi yaptırmaları konusunda teşvik etmek amacıyla tüm Oda/Borsalarımıza teknik anlamdaki yükümlülüklerini anlatan bilgi notu gönderilmiştir.

 

 • Oda/Borsalarımıza, hizmet binalarının olası afetlere hazır olup olmadığını tespit edebilmeleri için; yapının güncel deprem yönetmeliğine uygunluğunun tespiti, deprem dayanıklılık testi, bina performans testi, bina deprem yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerin ve bunların nasıl yerine getirileceği hakkında Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Bülent Özmen tarafından eğitim verilmiştir. Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

 • İçişleri Bakanlığımız ile "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" çalışmaları kapsamında "TOBB-AFAD Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

 

 • Protokol kapsamında tüm Oda ve Borsalarımıza uzaktan bağlantı yöntemiyle eğitim verilmiştir. Her ay Oda/Borsa üye şirketlerine yine uzaktan bağlantı yöntemiyle eğitimler düzenlenmekte ve bu eğitimlerde interaktif olarak soruları cevaplanmaktadır.

 

 • Protokol kapsamında AFAD tarafından hazırlanan "İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi"ni Oda/Borsalarımıza duyurarak, eğitim videosunun web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanması istenmiştir. (Eğitim videosuna  https://www.youtube.com/watch?v=05NZrBzU4OI linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz)

 

 • Protokol kapsamında, AFAD tarafından hazırlanan afet farkındalığı hakkındaki 8 farklı afiş örnekleri Birliğimiz web sitesinde yayımlanmaktadır. Oda/Borsalarımızdan da bu broşürleri https://tobb.org.tr/Sayfalar/20210408- TOBB-AFAD.php adresinden vektörel halde indirip kendi logolarını ekleyerek, web siteleri ile sosyal medya hesaplarında yayımlamalarını ve bastırarak üyelerine dağıtmaları istenmiştir. Ayrıca farkındalık artırmak amacıyla her ay bu görsellerden bir tanesi Birliğimiz sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.

 

 • COVID-19 döneminde KOBİ’lerin afet ile mücadele ve iyileşme süreçlerine destek sağlamak, dijitalleşme kapasitelerini artırmak amacıyla Sağlam KOBİ projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliği konularında KOBİ’lere yönelik webinarlar gerçekleştirilmiş, KOBİ’lerin afetlere hazırlık durumlarını ölçecek bir anket oluşturulmuş ve bu anketi KOBİ’lerin doldurması sağlanarak, acil durum eylem planı hazırlamalarına yardımcı olunmuştur. Proje web sitesine https://dijital.saglamkobi.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.


 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA