Previous Page  10 / 145 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 145 Next Page
Page Background

10

72. GENEL KURUL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği •

www.tobb.org.tr

KUYAP Eğitim Destek ve Koordinasyon Ofisinde, 19- 23 Ocak 2015 tarihlerinde,

“E-Learning Adobe Connect Eğitimi” düzenlenmiştir.

4

P Eğitim Destek ve Koordinasyon Ofisinde, 19- 23 Ocak 2015 tarihlerinde, “E-Learnin

Connect Eğitimi” düzenlenmiştir.

15 Büyüme Merkezinde (Elazığ, Malatya,

Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van,

Kastamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep,

Kars, Erzurum, K.Maraş, Batman) yer alan

Odalarımızın temsilcileri, kamu kurum ve

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, mesleki

ve teknik lise öğretmenleri, mesleki ve

teknik eğitim merkezleri öğretmenleri,

Üniversite öğretim görevlileri ve özel sektör

temsilcilerinin katılımı ile, 15-16 Ocak 2015

tarihlerinde,

“Uyum Yeteneği”

kavramının

farklı boyutlarının tartışıldığı “Proje

Paydaşları İşbirliği” toplantısı düzenlenmiştir.

Gaziantep’te, 6 Şubat 2015 tarihinde, sektör paydaşları ile ilgili bakanlıklar,

akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından konusunda uzman konuşmacıların

bir araya geldiği gıda sektörü çalıştayı düzenlenmiştir.

5

15 Büyüme Merkezinde (Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van,

Kastamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep, Kars, Erzurum, K.Maraş, Batman) yer alan Odalarımızın

temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, mesleki ve teknik lise

öğretmenleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri öğretmenleri, Üniversite öğretim görevlileri ve

özel sektör temsilcilerinin katılımı ile, 15-16 Ocak 2015 tarihlerinde,

“Uyum Yeteneği”

kavramının farklı boyutlarının tartışıldığı “Proje Paydaşları İşbirliği” toplantısı düzenlenmiştir.

Gaziantep’te, 6 Şubat 2015 tarihinde, sektör paydaşlarının ve ilgili bakanlıklar, akademisyenler ve

sivil toplum kuruluşlarından konusunda uz an konuşmacıların bir ar ya geldiği gıda sektörü

çalıştayı düzenlenmiştir.

Büyüme Merkezinde (Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van,

stamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep, Kars, Erzurum, K.Maraş, Batman) yer alan Odalarımızın

silcileri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, mesleki ve teknik lise

etmenleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri öğretmenleri, Üniversite öğretim görevlileri ve

l sektör temsilcilerinin katılımı ile, 15-16 Ocak 2015 tarihlerinde,

“Uyum Yeteneği”

ramının farklı boyutlarının tartışıldığı “Proje Paydaşları İşbirliği” toplantısı düzenlenmiştir.

ziantep’te, 6 Şubat 2015 tarihinde, sektör paydaşlarının ve ilgili bakanlıklar, akademisyenler ve

il toplum kuruluşlarından konusunda uzman konuşmacıların bir araya geldiği gıda sektörü

ıştayı düzenlenmiştir.